Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 01-04-2020    
Suzukimetoden
Bilden är från SSZ stråkläger 2019. Foto: Ragnar Freudenthal.

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

31-3-2020

Jag har nu fått uppdatering från SSZ styrelse. Allt jag får kommer att publiceras här omedelbart.
Allt som är nytt och återspeglar den nya situationen kommer att markeras med Rosa bakgrund på meddelandet, som detta.
/Webmaster

 

Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet,

I skrivande stund råder det en mycket ovanlig situation både här hemma och i resten av vår värld. Det är mycket som inte är som vanligt och vardagen är tung och annorlunda för många av oss.

Efter att noga övervägt har styrelsen till SSZ beslutat att flytta fram båda våra sommarkurser:
Stråkkursen 2020 i Jönköping och Kombokursen 2020 i Lunnevad.

Båda kurserna kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖRER, SAMMA PLATSER OCH SAMMA TIDPUNKTER ÅR 2021.
SSZ tackar Jessica Greenberg och Göteborgs Suzukiförening samt AnnaMaria Hedin och Suzukiföreningen Fru Musica för deras tillit och beslut att ta hand om kurserna 2021 istället. SSZ tackar också Anna-Carin Sundén och Kronobergs Suzukiförening för att de tar hand om Stråkkursen 2022 i Jönköping.

Angående det praktiska:
I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan ( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.

Fortsättning nedan

 

Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet, fortsättning

På SSZ:s årsmöte i Göteborg 15.3 2020 meddelade styrelsen till SSZ att vår ekonomi behöver stramas åt. Löpande kostnader har blivit för höga jämfört med inkomsterna till förbundet. Inkomsterna består mestadels av medlemsavgifter vilka har minskat avsevärt under de senaste tio åren. Vi ser dock en ljusning då SSZ återigen utbildar många nya Suzukilärare vilket i sin tur alstrar nya Suzukielever/medlemmar.

Följande åtgärder har vidtagits:
- Suzukinytt skall digitaliseras ( vi sparar ca 80 000kr ).
- Det planeras färre nummer av Suzukinytt år 2020.
- Styrelsen ( ordförande/sekreterare/kassör ) har gått ned i arvoden med 50% år 2020 ut för att minska förlusten för år 2020.
- Styrelsemöten förs helt och hållet på distans.
- SSZ har uppdaterat medlemsregistret och betalar bara för aktiva medlemmar till ESA ( vilket har minskat den posten jämfört med tidigare då SSZ betalade till ESA för många medlemmar som inte längre var aktuella ).

Till slut:
Även om det finns mycket som oroar oss alla just nu behöver vi se också allt det goda som finns; vi blir mera och mera mån om varandra, vi finner en tröst och glädjen i naturen -i musiken och i den globala gemenskapen över statsgränser. För oss i Suzukifamiljen finns det mycket kvar att glädjas åt: Att kunna musicera på våra instrument och därmed fortsätta att utvecklas och samtidigt bringa glädje till våra nära och kära.

I önskan av lugn påsktid till er alla:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist, ordförande i SSZ

 

Sommarläger för elever och föräldrar

En oerhört viktig del inom Suzukis pedagogik är att man träffas och spelar tillsammans. Därför anordnas alltifrån egna läger med den lokala Suzukiföreningen till nationella läger och vidare till internationella konferenser med deltagare från hela världen.

 

– Komboläger för piano, flöjt och trumpet

kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖR, SAMMA PLATS OCH SAMMA TIDPUNKT ÅR 2021.
SSZ tackar AnnaMaria Hedin och Suzukiföreningen Fru Musica för deras tillit och beslut att ta hand om kurserna 2021 istället.
I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan ( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.
Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning.

 

 

– Stråkläger sommaren 2020

kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖR, SAMMA PLATS OCH SAMMA TIDPUNKT ÅR 2021.
SSZ tackar Jessica Greenberg och Göteborgs Suzukiförening för deras tillit och beslut att ta hand om kurserna 2021 istället. SSZ tackar också Anna-Carin Sundén och Kronobergs Suzukiförening för att de tar hand om Stråkkursen 2022 i Jönköping. I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan ( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.
Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning.

 

 

 

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

Medlemsansvarig >>

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet >>

 

SSZ har inrättat två stipendier: för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 

 

Lokalläger, elever och föräldrar

En oerhört viktig del inom Suzukis pedagogik är att man träffas och spelar tillsammans. Därför anordnas alltifrån egna läger med den lokala Suzukiföreningen till nationella läger och vidare till internationella konferenser med deltagare från hela världen.

 

Nytt datum är 13/9 2020

– Suzukispeldag i Nacka

Flyer  och  Schema

ANMÄLAN

 

suzukimetoden

 

Vidareutbildning av musiklärare

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association och omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

I Sverige ges pedagogkurser i två former: "National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", se ESA Teacher Training & Examinations Manual, Appendix B1, s17.

 

suzukimetoden, ESA

 

 

För detaljer på alla aktuella kurser se
/lararutbildning/lararkurs_aktuella.php

 

 

 

– Suzukilärarutbildning på violin

suzukimetoden, violin
Länk till intresseanmälan >>
—  Faculty: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Jan Matthiesen and special guests.
—  The course is for every violinist with a conservatory or university degree, that would like to become an ESA approved Suzuki-violin teacher, and for those who have already done one or more levels and wants to go on with the next level or refresh the previous.
—  Location depends on the participants. If there are more trainees from the same area, and they are able to provide an acceptable location for the training, one or more weekends can be held there.
—  In this course you will get upgrade your teaching skills and expand your understanding of pedagogy and Suzuk™ Method.
—  The Course consists of 6 weekends + an introduction. To do the exam, you are only allowed to miss one weekend. unless you have a special agreement.
—  The levels being taught on the course will be decided according to the applications, minimum number on a specific level is 5.
—  As a new thing we will invite special guests with different areas of expertise to teach on the different weekends, as a supplement to the main teachers (Päivikki and Jan).
Det ovanstående är ett uttdrag ur Jan Mathiessens folder (på engelska) som kommer att publiceras (länken till foldern kommer att finnas här) så fort alla bitar kommer på plats.
Under tiden kommer allt som är klart synas * HÄR *.
Avgiften är 17 500 kr om minst 20 deltagare.

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE