Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 15-02-2020    
1 / 11
Suzukimetoden
2 / 11
Suzukimetoden
3 / 11
Suzukimetoden
4 / 11
Suzukimetoden
5 / 11
Suzukimetoden
6 / 11
Suzukimetoden
7 / 11
Suzukimetoden
8 / 11
Suzukimetoden
9 / 11
Suzukimetoden
10 / 11
Suzukimetoden
11 / 11
Suzukimetoden
Piano-, flöjt- och trumpetläger 2018. Foto: Sven Andersson
Stråkläger 2019. Foto: Ragnar Freudenthal

 

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

Sommarläger för elever och föräldrar

En oerhört viktig del inom Suzukis pedagogik är att man träffas och spelar tillsammans. Därför anordnas alltifrån egna läger med den lokala Suzukiföreningen till nationella läger och vidare till internationella konferenser med deltagare från hela världen.

 

– Komboläger 2020 för piano, flöjt och trumpet   

>> Följ denna länk för anmälan * * *

 

Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning.

 

 

– Stråkläger sommaren 2020

>> Följ denna länk för anmälan * * *

 

Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning.

 

 

 

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

Medlemsansvarig >>

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet >>

 

SSZ har inrättat två stipendier: för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 

 

Lokalläger för elever och föräldrar

En oerhört viktig del inom Suzukis pedagogik är att man träffas och spelar tillsammans. Därför anordnas alltifrån egna läger med den lokala Suzukiföreningen till nationella läger och vidare till internationella konferenser med deltagare från hela världen.

 

– Suzukihelg i Trollhättan

>> Mera information och Anmälan * * *

 

Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning.

 

suzukimetoden
© Trollhättans Suzukiförening

 

 

Vidareutbildning av musiklärare

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association och omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

I Sverige ges pedagogkurser i två former: "National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", se ESA Teacher Training & Examinations Manual, Appendix B1, s17.

 

suzukimetoden, ESA

 

 

För detaljer på alla aktuella kurser se
/lararutbildning/lararkurs_aktuella.php

 

 

 

 

 

 

 

– Suzukilärarutbildning på violin 2020-21

suzukimetoden, violin
Länk till intresseanmälan >>
Start Sept 12-13, 2020. Exam late June 2021.
—  Faculty: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Jan Matthiesen and special guests.
—  The course is for every violinist with a conservatory or university degree, that would like to become an ESA approved Suzuki-violin teacher, and for those who have already done one or more levels and wants to go on with the next level or refresh the previous.
—  On the National Workshop in Jönköping June 22nd – 26th 2020 there will be an introduction to the course and there will be plenty of opportunities to observe lessons.
—  Location depends on the participants. If there are more trainees from the same area, and they are able to provide an acceptable location for the training, one or more weekends can be held there. Final location of the weekend will be decided March 2020.
—  In this course you will get upgrade your teaching skills and expand your understanding of pedagogy and Suzuki™ Method.
—  The Course consists of 6 weekends + an introduction. To do the exam, you are only allowed to miss one weekend. unless you have a special agreement.
—  The levels being taught on the course will be decided according to the applications, minimum number on a specific level is 5.
—  As a new thing we will invite special guests with different areas of expertise to teach on the different weekends, as a supplement to the main teachers (Päivikki and Jan).
Det ovanstående är ett uttdrag ur Jan Mathiessens folder (på engelska) som kommer att publiceras (länken till foldern kommer att finnas här) så fort alla bitar kommer på plats.
Under tiden kommer allt som är klart synas * HÄR *.
Avgiften är 17 500 kr om minst 20 deltagare.

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE