Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 28-01-2018 

Svenska Suzukiförbundet

Årsmöte 2018: 24 mars i Norrköping

Läs mera >>

Årsmöte: det blir ändringar i var i Norrköping (men inte ändringar i tid), se karta >>

suzukimetoden Konsert kl 12.00 i Hörsalen, Drottninggatan 48
suzukimetoden Lunch kl 13.00 i Kulturskolan, Fotbollsgatan 2
suzukimetoden Årsmöte kl 14.00 i Kulturskolan, Fotbollsgatan 2

 

suzukimetoden stipendium

 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".

 

 

Foto: Ann-Marie Sundberg

 

 

Suzukimetoden för violin Suzukimetoden Suzukimetoden för viola Suzukimetoden Suzukimetoden för cello
Åkerby Stråk tar sig an stråklägret med Anna Zhibaj som ped. ledare.
Anmälan är öppen 1 januari – 31 mars 2018, följ länken nedan:
>> Stråk-Suzukiläger sommaren 2018

 

 

Suzukimetoden för piano Suzukimetoden Suzukimetoden för flöjt Suzukimetoden för trumpet
2018 ska bli det år då vi för första gången får erfara ett läger med piano (Viktor Westergren som ped. ledare), trumpet (med Ann-Marie Sundberg som ped. ledare) och flöjt (med Henna Helistegangas som ped. ledare). Lägrets lägerledare är Viktor Westergren.
>> Piano-flöjt-trumpet-Suzukiläger sommaren 2018

(hur man anmäler sig står där)

Ladda ner folder för    >>Piano    >>Flöjt    >>Trumpet

 


 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.