Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 10-03-2017 

Svenska Suzukiförbundet

suzukimetoden stipendium

 

KALLELSE TILL SVENSKA SUZUKIFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2017

Lördagen den 1 april 2017 i Halmstad

Läs mera >> (Uppdaterad 2017-03-10 kl 19)

 

 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".

 

Svenska Suzukiförbundets sommarkurser i juni 2017 i Jönköping

 

suzukimetoden, violin
Bilden är från stråkläger 2015. Foto: Ragnar Freudenthal

 

suzukimetoden Pianoläger 19-22 juni 2017

Arrangör: Göteborgs Suzukiförening
Pedagogiskt ansvarig: Maja Radic majaradic1927 -at- hotmail -dot- com
Anmälan skall skickas till: majaradic1927 -at- hotmail -dot- com
Sista anmälningsdag samt inbetalningsdag för kursen: 30 april 2017.
Auskultanter är mycket välkomna.
Läs mera >>

 

suzukimetoden Elev- och orkesterkurs 26-30 juni 2017

Arrangör: Norrköpings Suzukiförening
Pedagogiskt ansvarig: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Instrument: Violin, viola och cello på alla nivåer
Sista anmälningsdatum: 31 mars 2017
Anmälningsblankett (öppnar 1 januari 2017): följ länken till norrkopingsuzuki.se
Läs mera >>

 

suzukimetoden Introduktionskurs för intresserade lärare

Tid och plats: samma som för elevkursen för stråkelever
Kursansvarig: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Mentor: Sven Sjögren
Anmälan: följ länken till norrkopingsuzuki.se
Läs mera >>

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2016.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 40 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.