Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 07-12-2019    
1 / 11
Suzukimetoden
2 / 11
Suzukimetoden
3 / 11
Suzukimetoden
4 / 11
Suzukimetoden
5 / 11
Suzukimetoden
6 / 11
Suzukimetoden
7 / 11
Suzukimetoden
8 / 11
Suzukimetoden
9 / 11
Suzukimetoden
10 / 11
Suzukimetoden
11 / 11
Suzukimetoden
Piano-, flöjt- och trumpetläger 2018. Foto: Sven Andersson
Stråkläger 2019. Foto: Ragnar Freudenthal

 

Sommarläger för elever och föräldrar
...

En oerhört viktig del inom Suzukis pedagogik är att man träffas och spelar tillsammans. Därför anordnas alltifrån egna läger med den lokala Suzukiföreningen till nationella läger och vidare till internationella konferenser med deltagare från hela världen.

– Komboläger för piano, flöjt och trumpet 2020   

Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning

 

– Stråkläger sommaren 2020

Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning

 

 

suzukimetoden
Stråkläger 2014. Foto: Björn Lans

 

Suzukimetoden™ innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

 

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)
...

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

SSZ har inrättat två stipendier: för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 

Vidareutbildning av musiklärare
...

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association och omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

– Teachers Convention in Denmark

 

– Suzukilärarutbildning på violin 2020-21

flera nivåer, kommer att annonseras senare

 

– Suzukilärarutbildning på piano 2020-21

 

suzukimetoden, piano
© Katarzyna Borowiak

 

– ESA Teacher Training and Examinations

 

 

Internationellt gemenskap
...

Om strukturer och organisationer i den internationella Suzukigemenskapen
Det var i det internationella mötet som medvetenheten om modersmålets inlärningsmetod kom till och det var Suzukis erfarenheter som utlänning i Tyskland som gjorde att han kom på idén att utveckla sin undervisningsmetod. Eftersom det internationella ursprunget och den internationella dimensionen i Suzukigemenskapen är så viktig, har Internationella Suzukiförbundet (ISA) och de regionala och nationella Suzukiförbunden ett sammanhängande medlemskap för de individer, lärare, föräldrar och barn samt andra intresserade, som deltar i eller vill stödja undervisning enligt Suzukimetoden. Den enkla nyckeln för oss i Sverige till denna gemenskap är vårt medlemskap i Svenska Suzukiförbundet. Genom detta medlemskap kan vi delta i Suzukiaktiviter, kurser och läger över hela världen, bidra till att utbildade Suzukilärare finns och se till att det finns undervisningsmaterial för alla Suzukiinstrument.

Haukur F. Hannesson

 

– British Suzuki Gala Week, London UK

Eligibility of Enrolment
To participate in the BSG, you must be a current member of your local Suzuki Association.

 

suzukimetoden
British Suzuki Gala 2016

 

 

– Suzuki National Conference, Sydney, AU

Eligibility of Enrolment
To participate in the SNC, you must be a current member of your local Suzuki Association.

 

suzukimetoden

 

...
16-17 April 2020: Professional Development
18-20 April 2020: Student Program
Enrolment Forms are only available online at suzukimusicnsw.com.au, opening October 28

 

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet