Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 13-01-2021    

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

Suzukimetoden
Foto: Gislaved Suzukiförening

 

 

Suzukimetoden

 

 

Suzukimetoden

Det startas en flöjtkurs online till våren!

 

Suzukimetoden

Independent SUZUKI™ Flute Teacher Training Course Levels 1,2,3 and 4 ONLINE

Teacher Trainer Anke van der Bijl, separate courses for each level following ESA syllabus, lectures in English.
Mera information och anmälan Anmälan till March 20, 2021
Kontakt: flautissimo -at- icloud -dot- com
ESA TT/Exam/Appointments Manuals

 

Suzukimetoden
Nivåutbildningen i violin startade med 31 deltagande lärare på ESA-nivåer 1-4. Första kurshelgen genomfördes via Zoom 9-10 januari. Examen i oktober 2021.

Andra kursorter: Malmö/Hyllie, Bälinge/Åkerby kapell (Uppsala), Norrköping/kulturskolan.

Kursdagar 2021, MED RESERVATION AV COVID-19:
1.    9-10 januari
2.  20-21 mars
3.  17-18 april
4.  12-13 juni
5.  28-29 augusti
6.  25-26 september
EXAMINATIONSDAGAR: 29-30-31 oktober

Kursbeskrivning: Suzuki_TM_Teacher_Training_violin_2021.

Lärare: Jan Matthiesen och Päivikki Wirkkala-Malmqvist samt gästlärare.

 

Om kurstillfällen måste ställas in p.g.a. myndighetsbeslut/rekommendationer,
kommer dessa tillfällen (även examination) flyttas fram i samråd med deltagare
och utan extrabetalningar.

Pedagogiska och organisatoriska frågor besvaras av

Teacher Trainer Päivikki Wirkkala-Malmqvist,
email: violinkurs -at- swesuzuki -dot- org .

Ekonomiska frågor besvaras av
Kassör Isabella Ek

email: isabella.ek.suzuki -at- hotmail -dot- com .

Tekniska och praktiska frågor besvaras av
Kursadmin Jana Erikson

email: jana.erikson -at- nuncius -dot- se .

ESA TT/Exam/Appointments Manuals
Suzukimetoden

Sök bidrag

Året 2021 kan lokalföreningar som är medlemmar i SSZ ansöka om bidrag till lokala aktiviteter (speldagar/helg- kurser etcetera). Aktiviteterna ska anordnas med hänsyn tagen till gällande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Bidraget kan beviljas först efter genomförd aktivitet. Sprid gärna er spelglädje till andra Suzukivänner genom att skicka foton och korta reportage/notiser till SuzukiNytt.

Bidrag kan utbetalas med 150 kr per medlemsfamilj och med max 5000 kr per lokalförening. Ansökan till bidraget skickas löpande under 2021 till

sekreterare Pär Lundagårds,
sekreterare -at- swesuzuki -dot- org

För att få bidraget ska en kort redogörelse med enkel budget samt föreningens kontonummer skickas till SSZ (sekreteraren).

En förutsättning för att bidrag beviljas är att lokalföreningen har rapporterat medlemsantal för 2021 och betalat medlemsavgifter för 2020.

 

 

Suzukimetoden

 

2021 har Suzukipedagogiken funnits i Sverige i 50 år. Göteborgs Suzukiförening vill fira detta tillsammans med er alla i ett 50-årsjubileum — läs om hur.

Hur Suzukipedagogiken introducerades i Sverige början av 1971 kan ni läsa om här.

Löpande info och uppdateringarpå swesuzuki.org kommer att markeras med jubileumsloga

 

Svenska Suzukiförbundet

 

 

Nationell vidareutbildning av musiklärare

 

 

 

 

 

Fristående vidareutbildning av musiklärare

 

Suzukilärarutbildning, brass

Anmälan (innan 1 maj 2021).

 

 

Suzuki cellolärarkurs Nivå 2,3,4

Anmälan (senast den 1 juni 2021).

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

Medlemsansvarig

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet

SSZ har inrättat två stipendier:
för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Violinkurs21