Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 19-07-2020    
SUZUKI™ Lesson Link Up on 21 June 2020

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

Årsmötesprotokoll 2020

31-3-2020, Rättelse 2020-04-23

Jag har nu fått uppdatering från SSZ styrelse. Allt jag får kommer att publiceras här omedelbart.
Allt som är nytt och återspeglar den nya situationen kommer att markeras med Rosa bakgrund på meddelandet, som detta.
Rättelse:
Allt som återspeglar den nya situationen (coronapandemin som påverkar verksamheten och orsakar både senareläggning och minskade intäckter) kommer att markeras med rosa bakgrund på meddelandet, som detta.
För detaljer på alla aktuella kurser se /lararutbildning/lararkurs_aktuella.php
/Webmaster

 

2020-04-23

Allt nytt (nytillkommet) kommer att markeras med gul bakgrund på meddelandet, som detta.
För detaljer på alla aktuella kurser se /lararutbildning/lararkurs_aktuella.php
/Webmaster

 

31-3-2020

Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet,

I skrivande stund råder det en mycket ovanlig situation både här hemma och i resten av vår värld. Det är mycket som inte är som vanligt och vardagen är tung och annorlunda för många av oss.

Efter att noga övervägt har styrelsen till SSZ beslutat att flytta fram båda våra sommarkurser:
Stråkkursen 2020 i Jönköping och Kombokursen 2020 i Lunnevad.

Båda kurserna kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖRER, SAMMA PLATSER OCH SAMMA TIDPUNKTER ÅR 2021.
SSZ tackar Jessica Greenberg och Göteborgs Suzukiförening samt AnnaMaria Hedin och Suzukiföreningen Fru Musica för deras tillit och beslut att ta hand om kurserna 2021 istället. SSZ tackar också Anna-Carin Sundén och Kronobergs Suzukiförening för att de tar hand om Stråkkursen 2022 i Jönköping.

Angående det praktiska:
I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan ( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.

Fortsättning nedan

 

31-3-2020

Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet, fortsättning

På SSZ:s årsmöte i Göteborg 15.3 2020 meddelade styrelsen till SSZ att vår ekonomi behöver stramas åt. Löpande kostnader har blivit för höga jämfört med inkomsterna till förbundet. Inkomsterna består mestadels av medlemsavgifter vilka har minskat avsevärt under de senaste tio åren. Vi ser dock en ljusning då SSZ återigen utbildar många nya Suzukilärare vilket i sin tur alstrar nya Suzukielever/medlemmar.

Följande åtgärder har vidtagits:
- Suzukinytt skall digitaliseras ( vi sparar ca 80 000kr ).
- Det planeras färre nummer av Suzukinytt år 2020.
- Styrelsen ( ordförande/sekreterare/kassör ) har gått ned i arvoden med 50% år 2020 ut för att minska förlusten för år 2020.
- Styrelsemöten förs helt och hållet på distans.
- SSZ har uppdaterat medlemsregistret och betalar bara för aktiva medlemmar till ESA ( vilket har minskat den posten jämfört med tidigare då SSZ betalade till ESA för många medlemmar som inte längre var aktuella ).

Till slut:
Även om det finns mycket som oroar oss alla just nu behöver vi se också allt det goda som finns; vi blir mera och mera mån om varandra, vi finner en tröst och glädjen i naturen -i musiken och i den globala gemenskapen över statsgränser. För oss i Suzukifamiljen finns det mycket kvar att glädjas åt: Att kunna musicera på våra instrument och därmed fortsätta att utvecklas och samtidigt bringa glädje till våra nära och kära.

I önskan av lugn påsktid till er alla:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist, ordförande i SSZ

 

SuzukiNytt

Av ekonomiska skäl kommer tidningen SuzukiNytt endast ut med två nummer under 2020. Nummer 2 med tema hjärnan kommer inte ut förrän till hösten. Skicka gärna material till

mariailleandre -at- hotmail -dot- com

senast den 15/10. Detta nummer blir den sista papperstidningen. Från och med 2021 blir tidningen digital.

Maria Ille André, redaktör för SuzukiNytt

 

Sommarläger för elever och föräldrar

 

– Komboläger för piano, flöjt och trumpet

kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖR, SAMMA PLATS OCH SAMMA TIDPUNKT ÅR 2021.
SSZ tackar AnnaMaria Hedin och Suzukiföreningen Fru Musica för deras tillit och beslut att ta hand om kurserna 2021 istället.
I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan ( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.
Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning.

 

 

 

– Stråkläger sommaren 2020

kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖR, SAMMA PLATS OCH SAMMA TIDPUNKT ÅR 2021.
SSZ tackar Jessica Greenberg och Göteborgs Suzukiförening för deras tillit och beslut att ta hand om kurserna 2021 istället. SSZ tackar också Anna-Carin Sundén och Kronobergs Suzukiförening för att de tar hand om Stråkkursen 2022 i Jönköping. I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan ( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.
Medlemskap i Svenska Suzukiförbundet krävs för antagning.

 

 

 

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

Medlemsansvarig >>

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet >>

 

SSZ har inrättat två stipendier: för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 

 

Vidareutbildning av musiklärare

 

– Nationell: Suzukilärarutbildning på piano

Vi har ställt in workshop nr.2 i Kasias Borowiaks lärarträning i piano här i Västerås. Den skulle vara i mitten av juni. Vi hade planerat att ha vår examen i mars 2021, men den får nog senareläggas. Men hur vi löser detta får vi återkomma till.
Viktor Westergren

 

 

 

– Nationell: Suzukilärarutbildning på violin

suzukimetoden, violin
Länk till intresseanmälan >>
—  Faculty: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Jan Matthiesen and special guests.
—  The course is for every violinist with a conservatory or university degree, that would like to become an ESA approved Suzuki-violin teacher, and for those who have already done one or more levels and wants to go on with the next level or refresh the previous.
—  Location depends on the participants. If there are more trainees from the same area, and they are able to provide an acceptable location for the training, one or more weekends can be held there.
—  In this course you will get upgrade your teaching skills and expand your understanding of pedagogy and Suzuk™ Method.
—  The Course consists of 6 weekends + an introduction. To do the exam, you are only allowed to miss one weekend. unless you have a special agreement.
—  The levels being taught on the course will be decided according to the applications, minimum number on a specific level is 5.
—  As a new thing we will invite special guests with different areas of expertise to teach on the different weekends, as a supplement to the main teachers (Päivikki and Jan).
Det ovanstående är ett uttdrag ur Jan Mathiessens folder (på engelska) som kommer att publiceras (länken till foldern kommer att finnas här) så fort alla bitar kommer på plats.
Under tiden kommer allt som är klart synas här.
Avgiften är 17 500 kr om minst 20 deltagare.

 

 

 

– Nationell: Suzuki cellolärarkurs Nivå 1

  • Arrangör: Svenska Suzukiförbundet.
  • Kommer att äga rum i Lund. Boende och mat ombesörjs av kursdeltagarna själva.
  • Kursen är för alla cellister med en musikhögskoleexamen.
  • Kursstart: Meddelas senare, men i nuläget tänkt i januari 2021.
  • Examen: Meddelas senare, men i nuläget tänkt i november 2021.
  • Lärare: Cecilia Weissenrieder, av ESA legitimerad Suzukilärartränare.
  • Mer info kommer.
Länk till intresseanmälan >>

 

 

 

– Fristående: Suzukilärarutbildning, brass

Ann-Marie Sundberg och Haukur F. Hannesson har utifrån rådande omständigheter bestämt att den för läsåret 2020-2021 planerad Suzuki brasslärarkurs skjuts upp ett år.
Början av kursen blir då i augusti 2021 och inte i augusti 2020.

Detaljerad information >>.

Anmälan >>
Vänligen skicka anmälan innan 1 maj 2021.

Independent: Suzuki Brass Teacher Training ESA

Due to the extraordinary circumstances due to the Covid-19 pandemic, the Suzuki Teacher Training Course for Brass Teachers in Nacka, Sweden, previously advertised for the academic year 2020-2021 has been postponed for a year.
Below is information about new dates for the course during the academic year 2021-2022.
Follow the link for uppdated information, please >>.

The course will be given in English.
Interested brass teachers are invited to send their applications by connecting to the link below, fill in details and submit before May 1, 2021.

Application >>

 

 

 

– Fristående: Suzuki cellolärarkurs Nivå 2,3,4

Kursen kommer att äga rum i Västerås under läsåret 2021-2022. Boende och mat ombesörjs av deltagarna själva.

Lärare: Haukur F. Hannesson, av ESA legitimerad Suzukilärartränare.

Detaljerad information >>.

Ansökan:
Ansökan till kursen sker genom att gå in på följande länk fylla i och
skicka senast den 1 juni 2021: Anmälan >>

Independent: Suzuki Cello Teacher Training ESA Levels 2,3,4

This training course takes place in Västerås, Sweden. This is a non-residential course.

Teacher Trainers: Haukur F. Hannesson, ESA Suzuki Cello Teacher Trainer.

Detailed information >>.

Application:
Interested cello teachers are invited to send their applications by connecting to the link below, fill in details and
submit before June 1, 2021: Application >>

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE