Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 13-09-2019    

 

Fortsätt härifrån till anmälan >> britishsuzukigala.com

Direkt länk till anmälan >> https://bsg2020.online/

Flyer

 

Royal Albert Hall for BSI Gala Concert Easter 2020 — online registration opens in September 2019

Senaste nytt från ESA: Registration:
Online registration for all Gala Week events will open in 12 September 2019 and places will be confirmed shortly thereafter in Autumn 2019.

British Suzuki Gala Concert on Easter Sunday 12 April 2020. Suzuki students in mid-Book 2 and over for Flute, Piano, Recorder, Viola, Violin and Violoncello from all over Europe and beyond will be invited to apply.

Helen Brunner har nu gått ut med att sidan öppnas för anmälan under september 2019.
När sidan — BSI (British Suzuki Institute) — blir öppen, kommer jag att lägga in en länk till anmälan här: "NU ÄR ANMÄLAN ÖPPEN". (Platser kommer att fyllas snabbt).
/Webmaster

Helen Brunner har organiserat Suzuki Gala Concert 2016, kommer att organisera Suzuki Gala Concert 2020 och varit gästlärare på SSZ stråkläger 2019.

Läs om förra Suzuki Gala Concert, The Royal Albert Hall: ESA Teachers' Newsletter, Volume 36 2016.

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)  bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade. Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".

SSZ har inrättat två stipendier — för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 

 

 

 

 

Det gäller nolltolerans ang. 'Me too'-ärenden.
Av förankommen anledning har ISA skickat ett beslut, vänligen följ länken >> internationalsuzuki.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet