Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet

 

  Aktuellt, uppdaterad 27-02-2019

 

 

Alla lärare skall betala sin medlemsavgift direkt till SSZ, förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Om de har en lokalförening som betalar skall de spara kvittot och ge själv den till sin lokalförening och få då tillbaka sitt utlägg.

 

 

Årsmötet 2019 i Lund

>> Dagordning

>> Verksamhetsberättelse 2018

Plats: Lunds kulturskola
Arrangerande
lokalförening:
Lundabygdens Suzukiförening
Kontaktlärare: Cecilia Weissenrieder
Tid: 23.3 kl 16.00 SSZ-styrelsemöte
i personalrummet, Kulturskola i Lund,
St Laurentiigatan 1
  24.3 kl 12.00 KONSERT i aulan
på Kulturskolan i Lund
  kl 13.00 Lunch i personalrummet
  kl 14.00 SSZ Årsmöte i personalrummet
  kl 14.00 SSZ Årsmöte i personalrummet
Motioner: Motioner till årsmötet skall skickas till sekreteraren Christina Wainikka
christina -at- wainikka -dot- se
senast den 10 februari 2019
(I stadgarna står det att motionerna ska vara inne 6 veckor före årsmötet.)

 

 

 

suzukimetoden, brass

ESA Suzukilärarkurs för brasslärare (trumpet, valthorn, trombon, tuba och euphonium),
ESA Nivå 1 och ESA Nivå 2

Information om kursen: Ann-Marie Sundberg, amsundberg48 -at- gmail -dot- com

Examen: 25-26 april 2020

Suzuki Teacher Trainers: Ann-Marie Sundberg, (brass), ESA SuzukiSuzuki Teacher Trainer,
and Haukur F. Hannesson, (philosophy and pedagogy), ESA Suzuki Teacher Trainer on the cello.

Mera information: Följ länken

Anmälan: Följ anmälningslänken

 

 

 

 

suzukimetoden internationella händelser

 

 

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet    
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.