Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Bli medlem, uppdaterad 15-06-2017 

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet

 

Suzukimetoden stråkläger
Bilden är från stråkläger 2014 — föräldrarnas konsert. Foto: en förälder

 

Medlemskap kan lösas direkt i förbundet (lärare och stödjande medlem) eller via någon av våra lokalföreningar. Vi erbjuder följande medlemskap:
Lärare utbildad vid godkänt Suzukiinstitut eller lärare nivå 5
350 kr/år
B1 Lärare nivå 3 - 4
350 kr/år
B2 Lärare nivå 1 - 2
350 kr/år
B3 Övriga musiklärare 350 kr/år
P   Pensionerad Suzukilärare 200 kr/år
C1 Barn och ungdom (0-25 år) i_Suzukiverksamhet
250 kr/år (från 2010)
C2 Stödjande medlem lägst 200 kr/år
Barn och ungdomar får syskonrabatt.
Suzukiföreningar som värvar fler än 10 stödmedlemmar får halva den inbetalda avgiften för stödmedlemmarna över 10 till antalet.
Barn- och ungdomsmedlemskap erhålls genom någon av våra lokalföreningar.
Som lärare löser Du medlemskap genom att sätta in 350:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Som stödjande medlem löser Du medlemskap genom att sätta in minst 200:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
(Ange namn och någon form av kontakt, t.ex. telefon eller email.)
Medlemskap krävs för att delta i de spelhelger, kurser och läger som arrangeras av förbundet eller lokalföreningarna. Som medlem erhåller du tidningen Suzukinytt fyra ggr/år. För lärarmedlemmar finns Teachers' Newsletter att läsa på europeansuzuki.org . Direkt länk: europeansuzuki.org/newsletter/index.html .

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.