Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Bli medlem, uppdaterad 19-09-2018    

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet

 

Suzukimetoden stråkläger
Bilden är från avslutningen på stråkläger 2018. Foto: Maki Lidgren

 

Medlemskap kan lösas direkt i förbundet (lärare och stödjande medlem) eller via någon av våra lokalföreningar. Vi erbjuder följande medlemskap:
Lärare utbildad vid godkänt Suzukiinstitut eller lärare nivå 5
350 kr/år
B1 Lärare nivå 3 - 4
350 kr/år
B2 Lärare nivå 1 - 2
350 kr/år
B3 Övriga musiklärare 350 kr/år
P   Pensionerad Suzukilärare 200 kr/år
C1 Familjavgift (Barn och ungdom samt deras målsmän i Suzukiverksamhet i lokalförening
som godkänts av SSZ)
250 kr/år
(från 2010)
C2 Stödjande medlem lägst 200 kr/år
Barn- och ungdomsmedlemskap erhålls genom någon av våra lokalföreningar.
Som lärare löser Du medlemskap genom att sätta in 350:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Som stödjande medlem löser Du medlemskap genom att sätta in minst 200:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
(Ange namn och någon form av kontakt, t.ex. telefon eller email.)
Medlemskap krävs för att delta i de spelhelger, kurser och läger som arrangeras av förbundet eller lokalföreningarna.
Som medlem erhåller du tidningen Suzukinytt fyra ggr/år. För lärarmedlemmar finns Teachers' Newsletter att läsa på europeansuzuki.org . Direkt länk: europeansuzuki.org/newsletter/index.html .
Läraravgiften (350kr) inkluderar familjeavgiften (250kr).
Spelande lärarbarn skall registreras med namn och instrument.
Ta kontakt med SSZ medlemsregisteransvarig genom att fylla i formulär.

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet