Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Främja vidareutveckling av metodik, uppdaterad 29-01-2017 

Främja vidareutveckling av metodik för olika instrument

 

Det kommer ständigt till nya instrument inom Suzukiundervisningen. Det verkar bara vara vår egen fantasi som sätter gränsen för vilka instrument som kan anpassas till Suzukis pedagogik. Härvid har Sverige varit — och är — banbrytande, då två av dessa nya instrument kommer från vårt land: Orgel och trumpet! Det finns med säkerhet ännu ett antal instrument som med denna metodik skulle kunna anpassas till en betydligt lägre nybörjarålder än vad som nu gäller i de flesta länder.

 

 

Suzukimetoden, trumpet
Trumpetlektion. Foto: Ann-Marie Sundberg

 

 

Suzukimetoden, trumpet
Den 15 oktober 2011 blev trumpet ett officiellt Suzuki instrument — "äntligen får vi vara med i den stora Suzukifamiljen"
Foto: Ann-Marie Sundberg

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.