Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Medlemskap, uppdaterad 09-06-2018 

Medlemskap

Bli medlem i en världsvid rörelse!

 

fiol och suzukimetoden

Det var på 1940-talet som Suzuki började undervisa enligt "modersmålsprincipen" — på samma sätt som när man lär sig sitt modersmål. Och redan tidigt hade han målsättningen att försöka sprida denna undervisning över hela världen. Hans resonemang var att alla barn i världen lär sig sitt modersmål perfekt — så varför inte tillämpa samma principer inom musik?

Suzuki: "Inte finns det väl någon som skulle komma på idén att testa huruvida ett litet barn är verbalt begåvat? Detsamma gäller musiken! Det gäller bara att man sätter igång — ju tidigare desto bättre."

Men samtidigt var han mån om att betona att det inte handlar om någon underbarnsskola — en skola där man skulle utveckla en massa musikbroilers. Snarare då en undervisning där man med hjälp av musiken skulle få fram harmoniska människor — människor med verktyg att påverka både världen och sig själva i en positiv riktning.

I land efter land blev det samma utveckling: först mottogs denna filosofi/metod med misstänksamhet. Sedan — i takt med de smått sensationella resultat som nåddes rent musikaliskt — blev man på allvar intresserad från lärarhåll. Och stadiet därefter blev att man införlivade detta sätt att tänka och undervisa i sin instrumentalundervisning.

Ett bra exempel på detta är världens största Suzukination idag: USA. 1964 kom den första japanska turnégruppen till detta land. Det är imponerande hur många elever/familjer/lärare som därefter blivit påverkade av Suzukis idéer och metodik. — Inte konstigt att USA idag har fler människor involverade i Suzukiundervisning än resten av världen tillsammans!

Vid de regelbundet återkommande internationella Suzuki-konferenserna får man på ett effektivt sätt klart för sig hur fantastisk denna pedagogik med musiken som medel fungerar. Vid en sådan konferens kan det t.ex. vid en grupplektion finnas elever från kanske 15 olika nationer i samma rum. Men tack vare den gemensamma Suzukirepertoaren, som används som en röd tråd i undervisningen över hela världen, har man möjlighet att där och då tillsammans musicera och vidareutvecklas. De regelbundet återkommande internationella Suzuki-konferenserna är förstås också ett forum för att dela med sig av det egna landets alldeles speciella musik. På detta sätt har t.ex. en hel rad låtar ur vår svenska folkmusikskatt kommit till en rad andra länder.

Sven Sjögren

 

Suzukimetoden är inte japansk

— Om strukturer och organisationer i den internationella Suzukigemenskapen

 

Eftersom det internationella ursprunget och den internationella dimensionen i Suzukigemenskapen är så viktig, har Internationella Suzukiförbundet (ISA) och de regionala och nationella Suzukiförbunden ett sammanhängande medlemskap för de individer, lärare, föräldrar och barn samt andra intresserade, som deltar i eller vill stödja undervisning enligt Suzukimetoden. I och med att Suzukirepertoaren är den samma för en elev i Sverige, USA eller Australien, finns det alltid möjlighet att igenom att spela tillsammans få till kommunikation och förståelse för varandra. Även om man ser olika ut och inte pratar samma språk. Det är denna gemensamma källa till kommunikation och förståelse som är ett av de starkaste fundamenten för alla Suzukiorganisationer i världen. Den enkla nyckeln för oss i Sverige till denna gemenskap är vårt medlemskap i Svenska Suzukiförbundet. Genom detta medlemskap kan vi delta i Suzukiaktiviter, kurser och läger över hela världen, bidra till att utbildade Suzukilärare finns och se till att det finns undervisningsmaterial för alla Suzukiinstrument.

Haukur F. Hannesson

 

Suzukimetoden
Antonio Mosca, italiensk cellolärare, leder orchester vid en Suzukisammankomst

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.