suzukimetoden Svenska Suzukiförbundet

 

   » Start🏠    » Kontakt    » Styrelse    » Karta    » Suzukilärare    » Instrument       » Nordisk Suzukiträff       » Lärarannons   
suzukimetoden Svenska Suzukiförbundet

 

 

Suzukimetoden, trumpet
Trumpetlektion. Foto: Ann-Marie Sundberg

 

Främja vidareutveckling av metodik för olika instrument

Det kommer ständigt till nya instrument inom Suzukiundervisningen. Det verkar bara vara vår egen fantasi som sätter gränsen för vilka instrument som kan anpassas till Suzukis pedagogik. Härvid har Sverige varit — och är — banbrytande, då två av dessa nya instrument kommer från vårt land: Orgel och trumpet! Det finns med säkerhet ännu ett antal instrument som med denna metodik skulle kunna anpassas till en betydligt lägre nybörjarålder än vad som nu gäller i de flesta länder.

Den 15 oktober 2011 blev trumpet ett officiellt Suzuki instrument"äntligen får vi vara med i den stora Suzukifamiljen".

 

Suzukimetoden för trumpet Suzukimetoden för piano Suzukimetoden för violin Suzukimetoden för viola Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning Suzukimetoden för cello Suzukimetoden för gitarr Suzukimetoden för orgel Suzukimetoden för flöjt Suzukimetoden SECE