suzukimetoden Svenska Suzukiförbundet

 

   » Start🏠    » Kontakt    » Styrelse    » Karta    » Suzukilärare    » Instrument       » Nordisk Suzukiträff       » Lärarannons   
suzukimetoden Svenska Suzukiförbundet

 

 

Suzukimetoden, grupplektion
Svenska Suzukiförbundets stråkläger 2012, en grupplektion. Foto: Christina Flint Celsing

 

Sprida och förvalta Shinichi Suzukis budskap

Shinichi Suzuki hade ett oerhört viktigt budskap: "Vi föds inte med förmåga — vi utvecklar den!" Under sitt 100-åriga liv satte han som sitt viktigaste mål att bevisa att detta är sant. Och med facit i handen kan man bara säga att han lyckades — med musiken som medel och människan som mål. Lika lite som vi testar små barn för att se om dom är verbala har ännu ingen elev testats med avseende på musikalitet ...

 

Suzukimetoden för trumpet Suzukimetoden för piano Suzukimetoden för violin Suzukimetoden för viola Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning Suzukimetoden för cello Suzukimetoden för gitarr Suzukimetoden för orgel Suzukimetoden för flöjt Suzukimetoden SECE