Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 03-05-2022    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet

 

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

 

 

 

Till Suzukilärare, instrument cello
På uppdrag av styrelsen för Svenska Suzukiförbundet vidarebefordrar jag info från Kristina Åkered-Fransson, Suzukilärare i Falun: "Min cellotjänst i Falun är utlyst och vi vill ha fler sökande … Arbetslaget fungerar bra och jag trivs, men nu går jag i pension.".
Sök eller sprid info om tjänsten. Ansökningstiden är förlängd till den 8 maj.
/Webmaster

reg
Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)

Nationell kurs

Meddelande från kursansvarige Päivikki Wirkkala-Malmqvist, uppdaterad 03-05-2022 :

Ny nivåkurs i violinnivåer 1-2-3-4-5 startar januari 2023, håll utkik på vår hemsidan där intresseanmälan inom kort sätts upp!

 

suzukimetoden, violin

OBS: eventuella frågor om kommande violinkurs skall riktas till KURSANSVARIGE
Päivikki Wirkkala-Malmqvist
(INTE till ordförande), email

violinkurs -at- swesuzuki -dot- org

Länken till intresseanmälan kommer att finnas HÄR /Webmaster

 

 

↖↖

 

 

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 35 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 


 

Fristående kurs

Åtta Suzukilärare, varav två svenska Suzukilärare
(trumpet och trombone), blev examinerade 2-3 april i Nacka.

Anmälan är öppen till nästa Fristående kurs i brass:

Detaljerad info

Anmälan

Deadline: Vänligen skicka anmälan innan 1 juli 2022.

Mera om Suzuki™Brass:
internationalsuzuki.org — ISA-Journal-18-2.pdf sid 4: A Whole new Family of Instruments go Suzuki™
European Suzuki Association (ESA) — Teachers Newsletter Vol 41 2021 (sid 28).

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE