Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 27-06-2017 

Svenska Suzukiförbundet

suzukimetoden stipendium

 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".

Svenska Suzukiförbundets utbildning av Suzukilärare

Läs mera >> Aktuella lärarutbildningar

 

 

Svenska Suzukiförbundets sommarkurser

Läs mera >> Kurser & läger

 

suzukimetoden Elev- och orkesterkurs 26-30 juni 2017

Bilder från lägret (allteftersom jag får dem /Webmaster)

Alla orkesterspelande elever skall ha med sig notställ (namnmärkta).

Föräldrar kommer att ha föräldraspel 2x under veckan med Päivikki Wirkkala-Malmqvist och Sonja Vrieze (Suzukimamma och violinist i SON i Norrköping).
Tiderna: onsdag kl 14 och torsdag kl 13.50 - dock kan tiderna ändras!
Viktigt att föräldrar tar med sina stråkinstrument och/eller gitarr om de vill delta.

Arrangör och anmälan: Norrköpings Suzukiförening
Pedagogiskt ansvarig: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Instrument: Violin, viola och cello på alla nivåer
I mån av plats kommer man ta in elever till Jönköpings stråkläger fortfarande efter 31.3. Vi prioriterar viola- och celloelever.
Läs mera >>

Nu har vi fått upp på hemsidan norrkopingsuzuki.se/lager.php information om:

- Folkmusik
- Orkesterspel
- Deltagalistor : Stråkorkester, Kammarorkester, Master Class
- Noter till Stråkorkester, Kammarorkester och Folkmusik

suzukimetoden

Följ länken till norrkopingsuzuki.se/lager.php

Med vänlig hälsning
Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Pedagogiskt ansvarig

 

suzukimetoden Introduktionskurs för intresserade lärare

Tid och plats: samma som för elevkursen för stråkelever
Kursansvarig: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Mentor: Sven Sjögren
Anmälan: följ länken till norrkopingsuzuki.se
Läs mera >>

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2016.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 37 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.