Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet

 

Start, uppdaterad 24-04-2018 

 

 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".


Päivikki Wirkkala-Malmqvist byter emailadress till
ordforande -at- swesuzuki -dot- org (för ärenden som ordförande)
och till
violin -at- swesuzuki -dot- org (kontaktläraren för instrument violin)

 

Svenska Suzukiförbundet

Vid årsmötet 24 mars 2018 valdes ny styrelseordförande
HÄLSNING FRÅN ER NYA ORDFÖRANDE >>

SSZ

 

 

 


 

>> Sommarläger 2018

 

>> Stråk-Suzukiläger

 

 

>> Piano-flöjt-trumpet-Suzukiläger

Ladda ner folder för    >>Piano    >>Flöjt    >>Trumpet

 

 


 

För flera detaljer (jmf med nedan) se >> Aktuella Lärarutbildningar

 


 

Suzukilärarutbildning på piano ESA Nivå 1-3
Arrangör: Svenska Suzukiförbundet

 

suzukimetoden, piano
© Katarzyna Borowiak

 

Lärare: Katarzyna Borowiak, av ESA legitimerad Suzukilärartränare

Information om kursen: Viktor Westergren, viktor.westergren -at- gmail -dot- com

Datum för kurstillfällen: (datumen är preliminära)

31 Augusti – 03 September 2018 (Exakt datum meddelas senare)
26 – 29 Oktober 2018 (Exakt datum meddelas senare)
03 – 06 Januari 2019
05 – 08 April 2019
14 – 17 Juni 2019 (Exakt datum meddelas senare)
28 – 30 Augusti 2019
ESA exams: 31 Augusti 2019 (Exakt datum meddelas senare)

Tider: Meddelas i mitten av juni 2018 efter att alla antagningar är klara.

Ansökan: Ansökan till kursen skickas via e-post till Viktor Westergren på
viktor.westergren -at- gmail -dot- com
senast den 31 maj 2018.
Vänligen skriv namn, adress, telefon/mobil samt e-postadress och Nivå i ansökan.
Vi skriver också ett kontrakt med våra kursdeltagare.
OBS: Antalet platser är begränsat.

 


 

ESA Suzukilärarkurs för brasslärare (trumpet, valthorn, trombon, tuba och euphonium),
ESA Nivå 1 och ESA Nivå 2

 


 

Suzukilärarutbildning på cello
ESA Nivå 2, 3 och 4

Haukur F. Hannesson, med licens från Europeiska Suzukiförbundet och med stöd från Västerås kulturskola och Kulturskolan Lund, anordnar under läsåret 2018-2019 en Suzukilärarkurs på cello enligt Europeiska Suzukiförbundets normer (ESA* Nivå 2, 3 och 4).

Kursen omfattar följande Suzuki celloböcker:
Nivå 2: Bok 2 och 3.
Nivå 3: Bok 4 och 5.
Nivå 4: Bok 6 och 7.
Kursdeltagare registreras på kursen på en nivå (inte flera).

Ingen examen. Kursen ingår i ESAs studie med Continuous Assessment (CA) vilket betyder att examinatorerna utvärderar kursdeltagarnas arbete kontinuerligt under kursens gång. Det blir en hel del filmande av både eget spelande och egen undervisning.
Pilot Project for alternative Exam system launched by ESA Board

>> Mer information

Anmälan: följ länken

Anmälningsfristen är till den 1 juni 2018

 


 

Planerad verksamhet/under planering

Suzukilärarutbildning på violin
ESA nivå 1,2,3,4/a>

Lärare:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist,
Leif Elving,
Jan Matthiesen

Kurstillfällen kommer att ges i Norrköping (2x), Falun (1x), Göteborg (2x) och i samband med Jönköpings stråkläger 2019.

Mer information samt anmälan sätts upp på webbsidan så snart kursplaneringen är klar.

Vid frågor kontakta Päivikki Wirkkala-Malmqvist (0735-679650).

 

SSZ

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    

 

 

För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.