Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet

 

  Startsidan, uppdaterad 30-09-2020 

 

 

Suzukimetoden™ innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

 

Suzukimetoden

Bindande anmälan för utbildningen ESA nivå 1-5, pågår under året 2021, kan lämnas >> (följ länken)

För att SSZ kan genomföra violinkursen behöver det vara minst 20 deltagare.

Anmälan blir öppen t.o.m. 2020-11-02.

 

Vi startar i NORRKÖPING 9-10 januari.
Andra kursorter: Malmö/Hyllie, Bälinge/Åkerby kapell (Uppsala), Norrköping/kulturskolan.

Kursdagar 2021, MED RESERVATION AV COVID-19:
1.    9-10 januari
2.  20-21 mars
3.  17-18 april
4.  12-13 juni
5.  28-29 augusti
6.  25-26 september
EXAMINATIONSDAGAR: 29-30-31 oktober

Kursbeskrivning: Suzuki_TM_Teacher_Training_violin_2021.

Lärare: Jan Matthiesen och Päivikki Wirkkala-Malmqvist samt gästlärare.

 

Pris: 17 500 kr (inklusive anmälningsavgiften).

För att anmäla sig till kursen ska anmälningsavgiften om 5 000 kr vara inbetalt

senast 2020-11-02.
Förbundets bankgiro-nr är 5815-0178.

Från och med datumet då inbetalning skett har kursdeltagaren 14 dagars ångerrätt.
Om kursdeltagaren ångrar sig inom 14 dagar kommer anmälningsavgiften att återbetalas.
När ångerfristen har gått ut och kursdeltagaren inte utnyttjat sin ångerrätt, förbinder han/hon sig att betala resten (12 500) av kursavgiften i samråd med

Isabella Ek, kassör SSZ,
email: isabella.ek.suzuki -at- hotmail -dot- com .

Om kurstillfällen måste ställas in p.g.a. myndighetsbeslut/rekommendationer,
kommer dessa tillfällen (även examination) flyttas fram i samråd med deltagare
och utan extrabetalningar.

Pedagogiska och organisatoriska frågor besvaras av
Teacher Trainer Päivikki Wirkkala-Malmqvist,
email: violinkurs -at- swesuzuki -dot- org .

Länken till BINDANDE anmälan >>

 

 


 

SuzukiNytt

Av ekonomiska skäl kommer tidningen SuzukiNytt endast ut med två nummer under 2020. Nummer 2 med tema hjärnan kommer inte ut förrän till hösten. Skicka gärna material till

mariailleandre -at- hotmail -dot- com

senast den 15/10. Detta nummer blir den sista papperstidningen. Från och med 2021 blir tidningen digital.

Maria Ille André, redaktör för SuzukiNytt

 


 

 

Nationell vidareutbildning av musiklärare

 

Svenska Suzukiförbundet Suzuki cellolärarkurs Nivå 1

Intresseanmälan

 

 

Fristående (Independent) vidareutbildning av musiklärare

 

suzukimetoden Suzukilärarutbildning, brass, Nivå 1 och 3

suzukimetoden Anmälan (innan 1 maj 2021).

suzukimetoden Suzuki Brass Teacher Training ESA Levels 1 and 3 (The course will be given in English.)

suzukimetoden Application (before May 1, 2021).

 

suzukimetoden Suzuki cellolärarkurs Nivå 2,3,4

suzukimetoden Anmälan (senast den 1 juni 2021).

 

suzukimetoden Suzuki Cello Teacher Training ESA Levels 2,3,4

suzukimetoden Application (before June 1, 2021).

 

För detaljer på all aktuell lärarutbildning se /lararutbildning/lararkurs_aktuella_mobile.php

 


 

 


 

Medlemsärenden (redan medlem): kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

Bli medlem: kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

 


 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 37 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.