Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet

 

  Startsidan, uppdaterad 15-02-2020 

 

suzukimetoden För detaljer på all aktuell lärarutbildning se /lararutbildning/lararkurs_aktuella_mobile.php

suzukimetoden Komboläger för piano, flöjt och trumpet sommaren 2020 >> Följ denna länk för anmälan

suzukimetoden Stråkläger sommaren 2020 >> Följ denna länk för anmälan

suzukimetoden Lokalläger i Trollhättan, violin och gitarr >> Följ denna länk för anmälan

suzukimetoden Suzukispeldag i Nacka, violin, trumpet och gitarr >> Följ denna länk för anmälan

 


 

suzukimetoden Medlemsärenden (redan medlem): kontakta medlemsregisteransvarige Maki Lidgren

suzukimetoden Bli medlem: kontakta medlemsregisteransvarige Maki Lidgren

suzukimetoden Teachers Convention in Denmark   För alla Suzukilärare, 24-26 April 2020,    Registration >>    Program >>
Registration closes 16 March 2020

suzukimetoden British Suzuki Gala Week, London UK

suzukimetoden Suzukilärarutbildning på violin 2020-21   Länk till intresseanmälan >>

suzukimetoden, violin

2020-21 Sweden.
Start Sept 12-13, 2020. Exam late June 2021.
Faculty: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Jan Matthiesen and special guests.

The course is for every violinist with a conservatory or university degree, that would like to become an ESA approved Suzuki-violin teacher, and for those who have already done one or more levels and wants to go on with the next level or refresh the previous.

On the National Workshop in Jönköping June 22nd – 26th 2020 there will be an introduction to the course and there will be plenty of opportunities to observe lessons.

—  Location depends on the participants. If there are more trainees from the same area, and they are able to provide an acceptable location for the training, one or more weekends can be held there. Final location of the weekend will be decided March 2020.

—  In this course you will get upgrade your teaching skills and expand your understanding of pedagogy and Suzuki™ Method.

—  The Course consists of 6 weekends + an introduction. To do the exam, you are only allowed to miss one weekend. unless you have a special agreement.

—  The levels being taught on the course will be decided according to the applications, minimum number on a specific level is 5.

—  As a new thing we will invite special guests with different areas of expertise to teach on the different weekends, as a supplement to the main teachers (Päivikki and Jan).

Det ovanstående är ett uttdrag ur Jan Mathiessens folder (på engelska) som kommer att publiceras (länken till foldern kommer att finnas här) så fort alla bitar kommer på plats.

Under tiden kommer allt som är klart synas * HÄR *. Avgiften är 17 500 kr om minst 20 deltagare.

 


 

Suzukimetoden™ innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.