Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet

 

Start, uppdaterad 19-09-2017 

 

Svenska Suzukiförbundets utbildning av Suzukilärare

Läs mera >> Aktuella lärarutbildningar

 

suzukimetoden, violin

Svenska Suzukiförbundets sommarkurser

 

suzukimetoden, violin
Bilden är från stråkläger 2017. Foto: Ragnar Freudenthal

 

Stort tack till alla elever, föräldrar och lärare som gjorde Suzukikursen i Jönköping till en fantastisk upplevelse för oss alla.
Ses igen nästa år!
Päivikki

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    

 

» Log (senaste ändringar)

 

För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.