Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet

 

Start, uppdaterad 04-12-2017 

 

Årsmöte 2018: 24 mars i Norrköping

Läs mera >>

 

Sommarläger 2018

Åkerby Stråk igen tar sig an stråklägret med Anna Zhibaj som ped. ledare

Det är planerat att 2018 ska bli det år då vi för första gången får erfara ett ”kombiläger” med piano (Viktor Westergren som ped. ledare), trumpet (med Ann-Marie Sundberg som ped. ledare) och flöjt (med Henna Helistegangas som ped. ledare). Lägrets lägerledare är Viktor Westergren.

 

Mera information snart.

 

suzukimetoden, trumpet
Foto: Ann-Marie Sundberg

 

Svenska Suzukiförbundets utbildning av Suzukilärare

Läs mera >> Aktuella lärarutbildningar

 

 

ESA:s Suzukilärarutbildning för violinister, Nivå 3

Anmälan senast den 15 januari 2018

 

suzukimetoden, violin
Leif Elving

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    

 

» Log (senaste ändringar)

 

För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.