Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet

 

Start, uppdaterad 24-06-2018. 

 

Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".


Päivikki Wirkkala-Malmqvist byter emailadress till
ordforande -at- swesuzuki -dot- org (för ärenden som ordförande)
och till
violin -at- swesuzuki -dot- org (kontaktläraren för instrument violin)

 

Svenska Suzukiförbundet

Vid årsmötet 24 mars 2018 valdes ny styrelseordförande
HÄLSNING FRÅN ER NYA ORDFÖRANDE >>

SSZ

 

 

 


 

För flera detaljer (jmf med nedan) se >> Aktuella Lärarutbildningar

 


 

ESA Suzukilärarkurs för brasslärare (trumpet, valthorn, trombon, tuba och euphonium),
ESA Nivå 1 och ESA Nivå 2

Lärare:
Ann-Marie Sundberg, av ESA legitimerad Suzukilärartränare

>> Mer information

Anmälan: följ länken

Sista anmälningsdagen är den 15.juni 2018

 


 

Suzukilärarutbildning på cello
ESA Nivå 2, 3 och 4

Haukur F. Hannesson, med licens från Europeiska Suzukiförbundet och med stöd från Västerås kulturskola och Kulturskolan Lund, anordnar under läsåret 2018-2019 en Suzukilärarkurs på cello enligt Europeiska Suzukiförbundets normer (ESA* Nivå 2, 3 och 4).

Kursen omfattar följande Suzuki celloböcker:
Nivå 2: Bok 2 och 3.
Nivå 3: Bok 4 och 5.
Nivå 4: Bok 6 och 7.
Kursdeltagare registreras på kursen på en nivå (inte flera).

Ingen examen. Kursen ingår i ESAs studie med Continuous Assessment (CA) vilket betyder att examinatorerna utvärderar kursdeltagarnas arbete kontinuerligt under kursens gång. Det blir en hel del filmande av både eget spelande och egen undervisning.
Pilot Project for alternative Exam system launched by ESA Board

>> Mer information

Anmälan: följ länken

Anmälningsfristen är till den 1 juli 2018

 


 

Planerad verksamhet/under planering

Suzukilärarutbildning på violin
ESA nivå 1,2,3,4/a>

Lärare:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist,
Leif Elving,
Jan Matthiesen

Kurstillfällen kommer att ges i Norrköping (2x), Falun (1x), Göteborg (2x) och i samband med Jönköpings stråkläger 2019.

Mer information samt anmälan sätts upp på webbsidan så snart kursplaneringen är klar.

Vid frågor kontakta Päivikki Wirkkala-Malmqvist (0735-679650).

 

SSZ

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.