Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet

 

Start, uppdaterad 22-06-2017 

 

 

Alla orkesterspelande elever skall ha med sig notställ (namnmärkta).

 

Föräldrar kommer att ha föräldraspel 2x under veckan med Päivikki Wirkkala-Malmqvist och Sonja Vrieze (Suzukimamma och violinist i SON i Norrköping).
Tiderna: onsdag kl 14 och torsdag kl 13.50 - dock kan tiderna ändras!
Viktigt att föräldrar tar med sina stråkinstrument och/eller gitarr om de vill delta.

 

Nu har vi fått upp på hemsidan norrkopingsuzuki.se/lager.php information om:

- Folkmusik
- Orkesterspel
- Deltagalistor : Stråkorkester, Kammarorkester, Master Class
- Noter till Stråkorkester, Kammarorkester och Folkmusik

suzukimetoden

Följ länken till norrkopingsuzuki.se/lager.php

Med vänlig hälsning
Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Pedagogiskt ansvarig

 

suzukimetoden stipendium

 

 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se aktuell "Lärarutbildning".

 

Svenska Suzukiförbundets sommarkurser i juni 2017 i Jönköping

 

Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping

suzukimetoden Elev- och orkesterkurs 26 - 30 juni 2017

I mån av plats kommer man ta in elever till Jönköpings stråkläger fortfarande efter 31.3. Vi prioriterar viola- och celloelever.
Arrangör och anmälan: Norrköpings Suzukiförening
Instrument: Violin, viola och cello på alla nivåer
Läs mera >>

Nu har vi fått upp på hemsidan norrkopingsuzuki.se/lager.php information om:

- Folkmusik
- Orkesterspel
- Deltagalistor : Stråkorkester, Kammarorkester, Master Class
- Noter till Stråkorkester, Kammarorkester och Folkmusik

suzukimetoden

Följ länken till norrkopingsuzuki.se/lager.php

Med vänlig hälsning
Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Pedagogiskt ansvarig

 

suzukimetoden Lärarkurs i samband med stråkläger 26 - 30 juni 2017

 

Kursen riktar sig till lärare som är intresserade av att veta mer om Suzukimetoden, och till Suzukilärare som vill fylla på "bränsle" till fortsatt arbete med eleverna.

Mat och logi arrangerar deltagarna själva.
Kursmentor: Sven Sjögren
Kursansvarig: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Vid frågor mejla: paivikki.wirkkalamalmqvist -at- gmail -dot- com
Anmälan: följ länken till norrkopingsuzuki.se
Läs mera >>

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2016.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 37 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.