Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet

 

  Startsidan, uppdaterad 01-04-2020 

 

 

Suzukimetoden™ innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

31-3-2020

Jag har nu fått uppdatering från SSZ styrelse. Allt jag får kommer att publiceras här omedelbart.
Allt som är nytt och återspeglar den nya situationen kommer att markeras med Rosa bakgrund på meddelandet, som detta.
/Webmaster

 

Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet,

I skrivande stund råder det en mycket ovanlig situation både här hemma och i resten av vår värld. Det är mycket som inte är som vanligt och vardagen är tung och annorlunda för många av oss.

Efter att noga övervägt har styrelsen till SSZ beslutat att flytta fram båda våra sommarkurser:
Stråkkursen 2020 i Jönköping och Kombokursen 2020 i Lunnevad.

Båda kurserna kommer att genomföras MED SAMMA ARRANGÖRER, SAMMA PLATSER OCH SAMMA TIDPUNKTER ÅR 2021.
SSZ tackar Jessica Greenberg och Göteborgs Suzukiförening samt AnnaMaria Hedin och Suzukiföreningen Fru Musica för deras tillit och beslut att ta hand om kurserna 2021 istället. SSZ tackar också Anna-Carin Sundén och Kronobergs Suzukiförening för att de tar hand om Stråkkursen 2022 i Jönköping.

Angående det praktiska:
I samråd med arrangörerna kommer SSZ att informera på hemsidan ( swesuzuki.org ) hur flytten av kurserna skall gå till och vad som gäller.

Fortsättning nedan

 

Kära medlemmar i Svenska Suzukiförbundet, fortsättning

På SSZ:s årsmöte i Göteborg 15.3 2020 meddelade styrelsen till SSZ att vår ekonomi behöver stramas åt. Löpande kostnader har blivit för höga jämfört med inkomsterna till förbundet. Inkomsterna består mestadels av medlemsavgifter vilka har minskat avsevärt under de senaste tio åren. Vi ser dock en ljusning då SSZ återigen utbildar många nya Suzukilärare vilket i sin tur alstrar nya Suzukielever/medlemmar.

Följande åtgärder har vidtagits:
- Suzukinytt skall digitaliseras ( vi sparar ca 80 000kr ).
- Det planeras färre nummer av Suzukinytt år 2020.
- Styrelsen ( ordförande/sekreterare/kassör ) har gått ned i arvoden med 50% år 2020 ut för att minska förlusten för år 2020.
- Styrelsemöten förs helt och hållet på distans.
- SSZ har uppdaterat medlemsregistret och betalar bara för aktiva medlemmar till ESA ( vilket har minskat den posten jämfört med tidigare då SSZ betalade till ESA för många medlemmar som inte längre var aktuella ).

Till slut:
Även om det finns mycket som oroar oss alla just nu behöver vi se också allt det goda som finns; vi blir mera och mera mån om varandra, vi finner en tröst och glädjen i naturen -i musiken och i den globala gemenskapen över statsgränser. För oss i Suzukifamiljen finns det mycket kvar att glädjas åt: Att kunna musicera på våra instrument och därmed fortsätta att utvecklas och samtidigt bringa glädje till våra nära och kära.

I önskan av lugn påsktid till er alla:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist, ordförande i SSZ

 


 

Suzukilärarutbildning på violin   Länk till intresseanmälan >>

suzukimetoden, violin

Under tiden kommer allt som är klart synas HÄR. Avgiften är 17 500 kr om minst 20 deltagare.

 

För detaljer på all aktuell lärarutbildning se /lararutbildning/lararkurs_aktuella_mobile.php

 

 


suzukimetoden Medlemsärenden (redan medlem): kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

suzukimetoden Bli medlem: kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

 


 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 37 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.