Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet

 

  Startsidan, uppdaterad 20-06-2022 

 

suzukimetoden

 

suzukimetoden

 


 

Suzukimetoden™ innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 


 

Nationell kurs

 

suzukimetoden, violin

Meddelande från kursansvarige Päivikki Wirkkala-Malmqvist, uppdaterad 20-06-2022 :

Ny nivåkurs i violinnivåer 1-2-3-4-5 startar 4 februari 2023.

Följ länken för intresseanmälan

Tider:
1. 4-5 februari 2023
2. 11-12 mars
3. 13-14 maj
4. Under Jönköpingskursen 26 -30 juni
5. 16-17 september
6. 7-8 oktober
Examinationer: 27-28-29 oktober 2023
Följande kursorter är aktuella: Norrköping-Västerås-Åkerby/Bälinge. Det kan ev komma upp flera orter.

Examinations Manual

OBS: eventuella frågor om kommande violinkurs skall riktas till KURSANSVARIGE Päivikki Wirkkala-Malmqvist (INTE till ordförande), email

violinkurs -at- swesuzuki -dot- org

Följ länken för intresseanmälan

 


 

För detaljer på all aktuell lärarutbildning se /lararutbildning/lararkurs_aktuella_mobile.php

 


 

Medlemsärenden (redan medlem): kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

Bli medlem: kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

 


 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 36 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.