Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
  Internationellt, uppdaterad 07-05-2020

 

Suzukimetoden
Frågor om när inspelningar av Suzukimaterial kommer att publiceras på spotify eller liknande sidor skall riktas till Alfred Music

 

Internationellt

 

 

31-3-2020, Rättelse 2020-04-23

Jag har nu fått uppdatering från SSZ styrelse. Allt jag får kommer att publiceras här omedelbart.
Allt som är nytt och återspeglar den nya situationen kommer att markeras med Rosa bakgrund på meddelandet, som detta.
Rättelse:
Allt som återspeglar den nya situationen (coronapandemin som påverkar verksamheten och orsakar både senareläggning och minskade intäckter) kommer att markeras med rosa bakgrund på meddelandet, som detta.
För detaljer på alla aktuella kurser se /lararutbildning/lararkurs_aktuella_mobile.php
/Webmaster

 

2020-04-23

Allt nytt (nytillkommet) kommer att markeras med gul bakgrund på meddelandet, som detta.
För detaljer på alla aktuella kurser se /lararutbildning/lararkurs_aktuella_mobile.php
/Webmaster

 

 


ESA Nyheter från ESA

suzukimetoden Ny ordförande i ESA Anke van der Bijl (avgående Martin Rüttiman)
Martin Rüttiman nämndes till "Honorary President" i ESA efter avgående Haukur Hannesson

suzukimetoden Nya hedersmedlemmar i ESA:
Lee Mosca, violin (Italien)
Antonio Mosca, cello (Italien)
Christoph Bossuat, violn (Frankrike)
( Sven Sjögren valdes till hedersmedlem i ESA redan 2019 )

suzukimetoden Alla Teacher Trainers skall fylla i rapport om varje 'trainee' och 'trainees' loggbok skall innehålla rapport från VARJE nivåkurs.

suzukimetoden Childrens Convention i Italien i juli 2021:
i nuläget ej klart om eventen flyttas till 2022 eller hålls 2021.
Beslutet kommer i september 2020.

 


 

suzukimetoden Aktuella internationella händelser

 

suzukimetoden Kommande internationella händelser
( Ej öppna för anmälan än )

 

suzukimetoden Teacher Training and Examinations Manual

 

suzukimetoden ESA: Teachers' Newsletter

 

suzukimetoden The new ISA Online Journal for Dec 2019

 

suzukimetoden ISA Journal Archive

Suzukimetoden

 

 

 


 

ESA Board meeting 29-30.4 2021 i Århus

 

 

ESA Annual General Meeting 30.5 2021 i Århus

 

Galakonserten i Royal Albert Hall: i nuläget jobbas det för att eventen skall återtas april 2021 MEN inget är klart.

 

Britisk Suzuki Events postponed

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.