Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
  Internationellt, uppdaterad 21-12-2021

Revised ISA Policy on Teacher Training

Posted by ESA Administrator on 3 February 2021
The International Suzuki Association has revised its policy on Teacher Training in order to accommodate online Teacher Training.
There are changes which affect all Teacher Trainers and Teachers in the ESA Region.

 


 

Frågor om när inspelningar av Suzukimaterial kommer att publiceras på spotify eller liknande sidor skall riktas till Alfred Music

 

 


 

First ESA Double Bass Instructor appointed

 

Posted by ESA Administrator on 22 February 2021
Antonello Peretto was appointed ESA Double Bass Instructor today — an important day for the development of Double Bass in the ESA region.
The first of Antonello's courses is planned for this summer in collaboration with Alessandro Andriani, ESA Violoncello Teacher Trainer, Italy.

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.