Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, piano, uppdaterad 21-10-2018

 

Suzukimetoden pianoläger
Bilden är från piano-, flöjt- och trumpetläger 2018. © Ann-Marie Sundberg

 

Aktuellt läge för piano-, flöjt- och trumpetläger 2019 kommer att presenteras fortlöpande

 

Fastställt nu,  21-10-2018 10:52 UTC ,  är:
  • suzukimetoden  Kurstid:
  • suzukimetoden  Plats:
  • suzukimetoden  Pedagogiskt ansvarig:
  • suzukimetoden  Gästlärare:
  • suzukimetoden  Anmälan till kursen: genom swesuzuki.org
  • suzukimetoden  Kursinnehåll:

 

( För svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC )

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GPDR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.