Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, Presentation av lärare uppdaterad 03-02-2019    

Svenska Suzukiförbundet

Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

Presentation av kurslärare: Eva Belvelin

 

suzukimetoden
© Eva Belvelin

 

 

Eva Belvelin är utbildad violinist och violin- och Suzukipedagog med studier i Sverige för bland annat Viggo Freij och Lisbeth Vecchi, i USA för prof. John Kendall och i Japan för Dr. Shinichi Suzuki. Hon har varit ordförande i Svenska Stråklärarförbundet och vice ordförande i Europeiska Stråklärarförbundet.

Som fiollärare och föreläsare utbildar hon elever och lärare från nybörjar- till universitetsnivå i framför allt Europa och USA. Eva bor i Sigtuna men arbetar som fiollärare för gruppen Scandinavian Strings i Floda utanför Göteborg och i Norra Vätterns Musikskola i Askersund. I Sigtuna verkar hon även som entreprenör i sitt eget företag Fiolosofen AB.

Läs även på belvelin.se

 

 

>> Tillbaka till Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet