Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, Presentation av lärare uppdaterad 01-02-2019

Svenska Suzukiförbundet

Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

Presentation av kurslärare: Chiharu Shimano

 

suzukimetoden
© Chiharu Shimano

 

Hello Suzuki students of Sweden!
My name is Chiharu, and I am a violinist from Matsumoto, Japan. That's the city where Dr. Suzuki did a lot of work with children. It is also where I was lucky to play violin with Dr. Suzuki when I was a small child. I remember Dr. Suzuki was always doing funny things, and he loved playing violin with children.

I've lived and taught violin in four different countries now, and played music in many, many more. But, the best thing about teaching with the Suzuki Method is that I get to see how it allows anyone to play music, and allows children to make instant friends because it's so easy and fun to play together.

I'm looking forward to meeting all of you and playing with you this Summer!

Läs även på suzukimuziek.nl

 

 

>> Tillbaka till Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.