Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, Presentation av lärare uppdaterad 19-10-2018    

Svenska Suzukiförbundet i samarbete med Norrköpings Suzukiförening genomför

Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

Presentation av kurslärare: Per-Olov Gustafsson

 

suzukimetoden
© Per-Olov Gustafsson

 

 

 

Per-Olov (PO) Gustafsson har spelat piano sedan barndomen. Kantors/organistexamen på 70-talet. Engagerad som ackompanjatör inom Suzukiverksamheten i Norrköping under fr a 90- och 00- talet samtidigt med egna fiolspelande barn. Musicerande har även skett i olika körer såsom OD. Parallellt med musiken har PO en yrkesbana inom landstingsvärlden (kirurgi).

 

 

>> Tillbaka till Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet