Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, Presentation av lärare uppdaterad 10-12-2018    

Svenska Suzukiförbundet

Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

Presentation av kurslärare: Carin Hallberg

 

suzukimetoden
Foto: Sigon Hallberg

 

 

Carin är utexaminerad från Malmö Musikhögskola som viola- och violinpedagog. Dessutom har Carin en Suzuki-utbildning innefattande 3 nivåer på violin samt 2 nivåer på viola.

Carin är också soloviolast/bratschist i Lunds Stadsorkester och har varit ledare för Lunds Ungdoms Orkester som vunnit SM 2007 och 2008 vid RUM-festival i Sverige.

Sedan 1973 har Kulturskolan i Lund varit Carins arbetsplats. Just nu undervisar hon nästan 50 violaelever i åldrarna 5-19 år. Även 4 Suzukigrupper, kammarorkester samt en kvartett ingår i hennes arbete.

Carin var musikalisk ledare för NYSS-kursen 2014 ( Nordisk Yngre Stråk Stafett ) i Skurup, Sverige. År 2017 deltog Carin som lärare vid ESVG (European Suzuki Viola Gathering) i Watford utanför London, och ska även delta i ESVG i Madrid i februari 2019. Hon är en mycket omtyckt lärare också på sommarkurser.

 

 

>> Tillbaka till Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet