Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, uppdaterad 09-11-2018

 

Suzukimetoden stråkläger
Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping, Parkudden

 

Aktuellt läge för stråkläger 2019 kommer att presenteras fortlöpande här.

Länken till anmälan kommer att sättas upp här den 2 januari 2019.

 

Fasttällt nu,  09-11-2018 20:20 UTC ,  är:
  • suzukimetoden  Kurstid: 24-28 juni 2019
  • suzukimetoden  Plats: Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping
  • suzukimetoden  Pedagogiskt ansvarig: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
  • suzukimetoden  Gästlärare: Helen Brunner
  • suzukimetoden  Anmälan till kursen: genom swesuzuki.org
  • suzukimetoden  Kursinnehåll: Gruppspel på alla nivåer, orkester, körsång och konserter. Master Class och kammarmusikundervisning för avancerade elever. Sociala aktiviteter arrangeras också.

 

( För svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC )

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.