Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, uppdaterad 12-12-2017 

Svenska Suzukiförbundet i samarbete med Åkerby Suzukiförening genomför

Elev- och orkesterkurs 25-29 juni 2018

Presentation av kurslärare: Gabriel Szamosi

 

suzukimetoden
© Gabriel Szamosi

 

 

Gabriel Szamosi arbetar som frilansmusiker och undervisar cello i Växjö med omnejd, bl a yrkesinriktade elever på St Sigfrids folkhögskola där han undervisar cello och Kammarmusik. Utbildades sammanlagt sex år på Musikhögskolan: först ett år för Mats Rondin, följt av fem år med Torleif Thedéen som lärare. Masterexamen Musiker 1995.

Som frilansmusiker har Gabriel arbetat i de flesta professionella orkestrar och ensembler mellan Helsingborg och Sundsvall och som kammarmusiker ofta engagerad i olika konstellationer. Sedan några år Sverigerepresentant för "KHANA" ("Kato Havas Association for the new Approach") (of stringplaying), på personlig inbjudan från Kató Havas, (som är en av världens mest uppskattade stråkpedagoger).

Ledamot i Svenska stråklärarförbundets styrelse (Esta Sweden) som arbetar med fortbildning för stråklärare.

Sedan 2012 lärare vid Stråkforums återkommande Sommarkurs för yrkesinriktade cellister i Växjö.

Under senare år har Gabriel också arbetat med Suzukiundervisning på cello efter att ha tagit suzukilärarexamen för nivå 1 2008 i Uppsala. 2015 tog Gabriel suzukilärarexamen på nivå 5 för Anders Grön i Köpenhamn. Tidigare nivåer gjordes för Haukur F. Hannesson ( nivå 1 - 2 ) och Anders Grön ( nivå 3 - 5 ).

 

Se även

 

>> Tillbaka till Elev- och orkesterkurs 25-29 juni 2018

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.