Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, Presentation av lärare uppdaterad 21-10-2018    

Svenska Suzukiförbundet

Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

Presentation av kurslärare: Gabriel Szamosi

 

suzukimetoden
© Gabriel Szamosi

 

 

Gabriel Szamosi arbetar som frilansmusiker och undervisar cello i Växjö med omnejd, bl a yrkesinriktade elever på St Sigfrids folkhögskola där han undervisar cello och Kammarmusik. Utbildades sammanlagt sex år på Musikhögskolan: först ett år för Mats Rondin, följt av fem år med Torleif Thedéen som lärare. Masterexamen Musiker 1995.

Som frilansmusiker har Gabriel arbetat i de flesta professionella orkestrar och ensembler mellan Helsingborg och Sundsvall och som kammarmusiker ofta engagerad i olika konstellationer. Sedan några år Sverigerepresentant för "KHANA" ("Kato Havas Association for the new Approach") (of stringplaying), på personlig inbjudan från Kató Havas, (som är en av världens mest uppskattade stråkpedagoger).

Ledamot i Svenska stråklärarförbundets styrelse (Esta Sweden) som arbetar med fortbildning för stråklärare.

Sedan 2012 lärare vid Stråkforums återkommande Sommarkurs för yrkesinriktade cellister i Växjö.

Under senare år har Gabriel också arbetat med Suzukiundervisning på cello efter att ha tagit suzukilärarexamen för nivå 1 2008 i Uppsala. 2015 tog Gabriel suzukilärarexamen på nivå 5 för Anders Grön i Köpenhamn. Tidigare nivåer gjordes för Haukur F. Hannesson ( nivå 1 - 2 ) och Anders Grön ( nivå 3 - 5 ).

 

 

>> Tillbaka till Elev- och orkesterkurs sommaren 2019

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet