Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning, uppdaterad 07-12-2019    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
(Klicka för större bild av nyutexaminerade Suzukilärare, violin:  nivå 1nivå 2nivå 3)

 

 

 

Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
 (Klicka för större bild av nyutexaminerade Suzukilärare, piano)

 

 

 

Suzukimetoden

 

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association.

ESA Teacher Training & Examinations Manual

Instructor & Teacher Trainer Applications

I Sverige ges pedagogkurser i violin, viola, violoncell, flöjt, piano, orgel och brassinstrument (trumpet, valthorn, trombon, tuba och euphonium). För övriga instrument se ESA:s webbsida. Utbildningen omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

För att gå ESA-lärarutbildning krävs det att man är medlem i förbundet.

SSZ har inrättat två stipendier — för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

Suzuki är ett Varumärke Suzuki ®

som endast får användas av pedagoger anslutna till ESA genom det nationella förbundet. Examinationen av pedagoger garanterar kvaliteten och innehållet för de familjer som får undervisning. Suzukipedagogiken är internationell, och därför gäller din Suzukiexamen i alla länder. Läs mer om varumärket Suzuki och gällande upphovsrättsregler.


Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige. ...

Kurser som syftar på lärare som målgrupp (vidareutbildning av lärare) presenteras under Lärarutbildning (här). Se även Aktuella lärarutbildningar, Kommande lärarutbildningar och Pågående lärarutbildningar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, europeansuzuki.org. Se även Varumärke Suzuki ®. "Lärarutbildning" syftar på Suzukilärarutbildning "där LÄRARE är målgruppen".

Kurser som inte är Suzukilärarutbildning men av intresse för Suzukilärare presenteras under Extern lärarutbildning av intresse för SSZ.

Enstaka utbildningsdagar presenteras uteslutande Suzukiverksamhet, alternativt verksamhet av intresse för Suzukilärare som är organiserad av SSZ.

Kurser och läger som syftar på elever som målgrupp presenteras under Kurser och läger.

Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet