Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning ▷ Aktuella lärarutbildningar, uppdaterad 02-07-2018.    

Aktuella lärarutbildningar i Sverige

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.

( Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.)

ESA Teacher Training & Examinations Manual

 

Lärarutbildning under läsåret 2018-19 som man kan anmäla sig till nu:

Suzukilärarutbildning på violin

Kurstillfällen:  Norrköping (2x), Göteborg (2x)
Kurstillfällen:  och i samband med Jönköpings stråkläger 2019.

 

ESA nivå 1,2,3,4

 

suzukimetoden, violin
Bilden är från Suzukilärarutbildning på violin ESA Nivå 1, läsåret 2017-2018, med Jan Matthiesen i Göteborg.
Foto: Päivikki Wirkkala-Malmqvist.

>> Anmälan

 

Suzukilärarutbildning på violin,
ESA nivå 1,2,3,4

Lärare:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Leif Elving, Jan Matthiesen

Kurstillfällen:
Norrköping (2x), Göteborg (2x) och i samband med Jönköpings stråkläger 2019.

Vid frågor kontakta:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist (0735-679650),
violinkurs -at- swesuzuki -dot- org

För bindande anmälan använd formulär (länk nedan)

SSZ

 

 

Se även

ESA Teacher Training & Examinations Manual

 

ESA Suzukilärarkurs för brasslärare
(trumpet, valthorn, trombon, tuba och euphonium),

ESA Nivå 1 och ESA Nivå 2

 

suzukimetoden, trumpet
Foto: Ann-Marie Sundberg

Lärare:
Ann-Marie Sundberg, av ESA legitimerad Suzukilärartränare

Information om kursen:
Ann-Marie Sundberg,
amsundberg48 -at- gmail -dot- com
Examen: 30 - 31 mars 2019

>> Mer information

Anmälan: följ länken

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.