Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning ▷ Aktuella lärarutbildningar, uppdaterad 05-06-2018.    

Aktuella lärarutbildningar i Sverige

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.

( Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.)

ESA Teacher Training & Examinations Manual

 

Lärarutbildning under läsåret 2018-19 som man kan anmäla sig till nu:

ESA Suzukilärarkurs för brasslärare
(trumpet, valthorn, trombon, tuba och euphonium),

ESA Nivå 1 och ESA Nivå 2

 

suzukimetoden, trumpet
Foto: Ann-Marie Sundberg

Lärare:
Ann-Marie Sundberg, av ESA legitimerad Suzukilärartränare

Information om kursen:
Ann-Marie Sundberg,
amsundberg48 -at- gmail -dot- com
Examen: 30 - 31 mars 2019

>> Mer information

Anmälan: följ länken

Sista anmälningsdagen är den 15.juni 2018

 

Till Suzukicellolärare i Sverige som har tagit
ESA Suzukicellolärarexamen Nivå 1, 2 eller 3
Suzukilärarutbildning på cello
ESA Nivå 2, 3 och 4

 

suzukimetoden, violoncell
Foto: Björn Lans

 

 

Haukur F. Hannesson, med licens från Europeiska Suzukiförbundet och med stöd från Västerås kulturskola och Kulturskolan Lund, anordnar under läsåret 2018-2019 en Suzukilärarkurs på cello enligt Europeiska Suzukiförbundets normer (ESA* Nivå 2, 3 och 4).

Kursen omfattar följande Suzuki celloböcker:
Nivå 2: Bok 2 och 3.
Nivå 3: Bok 4 och 5.
Nivå 4: Bok 6 och 7.

Kursdeltagare registreras på kursen på en nivå (inte flera).

Ingen examen. Kursen ingår i ESAs studie med Continuous Assessment (CA) vilket betyder att examinatorerna utvärderar kursdeltagarnas arbete kontinuerligt under kursens gång. Det blir en hel del filmande av både eget spelande och egen undervisning.
Pilot Project for alternative Exam system launched by ESA Board

>> Mer information

Anmälan: följ länken

Anmälningsfristen är till den 1 juli 2018

 

Suzukilärarutbildning på violin

Lärare: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Leif Elving, Jan Matthiesen

 

ESA nivå 1,2,3,4

 

suzukimetoden, violin
Bilden är från Suzukilärarutbildning på violin ESA Nivå 1, läsåret 2017-2018.
Kristin Tuomisto och Jan Matthiesen jobbar med den så viktiga axelleden!
Foto: Päivikki Wirkkala-Malmqvist

 

 

Kurstillfällen kommer att ges i Norrköping (2x), Falun (1x), Göteborg (2x) och i samband med Jönköpings stråkläger 2019.

Mer information samt anmälan sätts upp på webbsidan så snart kursplaneringen är klar.

Vid frågor kontakta Päivikki Wirkkala-Malmqvist (0735-679650).

violinkurs -at- swesuzuki -dot- org

SSZ
Se även

ESA Teacher Training & Examinations Manual

 


 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.