Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning ▷ Aktuella lärarutbildningar, uppdaterad 04-04-2018 

Aktuella lärarutbildningar i Sverige

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.

( Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.)

ESA Teacher Training & Examinations Manual

 


 

Suzukilärarutbildning på piano ESA Nivå 1-3
Arrangör: Svenska Suzukiförbundet

 

suzukimetoden, piano
© Katarzyna Borowiak

 

Lärare: Katarzyna Borowiak, av ESA legitimerad Suzukilärartränare

Information om kursen: Viktor Westergren, viktor.westergren -at- gmail -dot- com

Datum för kurstillfällen: (datumen är preliminära)

31 Augusti – 03 September 2018 (Exakt datum meddelas senare)
26 – 29 Oktober 2018 (Exakt datum meddelas senare)
03 – 06 Januari 2019
05 – 08 April 2019
14 – 17 Juni 2019 (Exakt datum meddelas senare)
28 – 30 Augusti 2019
ESA exams: 31 Augusti 2019 (Exakt datum meddelas senare)

Tider: Meddelas i mitten av juni 2018 efter att alla antagningar är klara.

Ansökan: Ansökan till kursen skickas via e-post till Viktor Westergren på
viktor.westergren -at- gmail -dot- com
senast den 31 maj 2018.
Vänligen skriv namn, adress, telefon/mobil samt e-postadress och Nivå i ansökan.
Vi skriver också ett kontrakt med våra kursdeltagare.
OBS: Antalet platser är begränsat.

Läs mera om Katarzyna Borowiak:
- Suzuki Teacher Training in Hertfordshire
- Katarzyna Borowiak, Professor of piano at Junior Guildhall

 


 

 

suzukimetoden, trumpet
Foto: Ann-Marie Sundberg

Lärare: Ann-Marie Sundberg, av ESA legitimerad Suzukilärartränare

Information om kursen:
Ann-Marie Sundberg,
amsundberg48 -at- gmail -dot- com
Examen: 30 - 31 mars 2019

>> Mer information

Anmälan: följ länken

 


 

Till Suzukicellolärare i Sverige som har tagit ESA Suzukicellolärarexamen Nivå 1, 2 eller 3
Suzukilärarutbildning på cello ESA Nivå 2, 3 och 4

 

suzukimetoden, violoncell
Foto: Björn Lans

Haukur F. Hannesson, med licens från Europeiska Suzukiförbundet och med stöd från Västerås kulturskola och Kulturskolan Lund, anordnar under läsåret 2018-2019 en Suzukilärarkurs på cello enligt Europeiska Suzukiförbundets normer (ESA* Nivå 2, 3 och 4).

Kursen omfattar följande Suzuki celloböcker:
Nivå 2: Bok 2 och 3.
Nivå 3: Bok 4 och 5.
Nivå 4: Bok 6 och 7.
Kursdeltagare registreras på kursen på en nivå (inte flera).

Ingen examen. Kursen ingår i ESAs studie med Continuous Assessment (CA) vilket betyder att examinatorerna utvärderar kursdeltagarnas arbete kontinuerligt under kursens gång. Det blir en hel del filmande av både eget spelande och egen undervisning.
Pilot Project for alternative Exam system launched by ESA Board

>> Mer information

Anmälan: följ länken

Anmälningsfristen är till den 1 juni 2018

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.