Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Lärarutbildning ▷ Kommande lärarutbildningar, uppdaterad 26-06-2019

Kommande lärarutbildningar i Sverige (anmälan har inte öppnats än)

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.

Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser, där det just nu finns en annons om lärarutbilding Level 1 & Level 2, Suzuki Early Childhood Education (SECE) Teacher Training Course.

 

ESA Teacher Training & Examinations Manual

 

All lärarutbildning som man redan kan anmäla sig till finns listat under "Aktuella lärarutbildningar", även om kursen ges 2020.

 


 

Planerad verksamhet/under planering

SSZ planerar att starta en ny violinnivåkurs (alla nivåer) hösten 2020.
Kursen 2020 upplägg liknar detta, men vi erbjuder alla 5 nivåer istället för att erbjuda bara 1-2-3-4.

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.