Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lokalföreningar ▷ Skåne, uppdaterad 20-03-2019.    

 

Skåne

 

Lundabygdens Suzukiförening

Lundabygdens Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 14-07-2018
Charlotte Merton Gray
Norra Promenaden 13
222 40 LUND
charlotte -at- charlottemerton -dot- com
Tel: 046-12 16 61
lundasuzuki.se

 

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol Suzukimetoden med viola Suzukimetoden för kontrabas Suzukimetoden och cello Suzukimetoden och piano

 

 

 

 

Suzukimetoden

 

Våra instrument

Suzukimetoden för flöjt

Kristianstad Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 05-09-2018
Maria Glans
maria.glans -at- mail -dot- se
swesuzuki.org/kristianstad

 

 

Malmö Suzukiförening

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol Suzukimetoden och piano

 

Malmö Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 06-08-2018
Lisen Winborg
Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55
216 23 MALMÖ
lisen.winborg -at- hylliepark -dot- se
Tel: 0704-84 01 21
www.hyllieparkfolkhogskola.se/suzuki-malmo

 

 

suzukimetoden

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol

Simrishamns Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 22-05-2018
Katalin Tibell
Ingelstorps byväg 25
270 21 GLEMMINGEBRO
katalin -at- ingelstorp -dot- se
Tel: 0411-52 20 08
Alt. tel: 0739-87 06 50
simrishamnssuzuki.se

 

 

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol

Åsbo-Bjäre Suzukiförening

Åsbo Bjäre ligger på Bjärehalvön, Ängelholm

Uppgifter bekräftade 05-08-2018
Johanna Norström
hannalottastina -at- gmail -dot- com
0736 218749

Nini Carr sköter undervisningen, kontaktuppgifter till henne kommer snart.

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet        Stråkläger 2019
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet