Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Lokalföreningar ▷ Skåne, uppdaterad 12-05-2019

 

Skåne

 

Lundabygdens Suzukiförening

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol Suzukimetoden med viola Suzukimetoden för kontrabas Suzukimetoden och cello Suzukimetoden och piano

Lundabygdens Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 12-05-2019
Roula Nicolas
roulanicolas1 -at- gmail -dot- com
lundasuzuki.se

 

 

 

 

Suzukimetoden

 

Våra instrument

Suzukimetoden för flöjt

Kristianstad Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 05-09-2018
Maria Glans
maria.glans -at- mail -dot- se
swesuzuki.org/kristianstad

 

 

Malmö Suzukiförening

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol Suzukimetoden och piano

 

 

Malmö Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 06-08-2018
Lisen Winborg
Hyllie Park Folkhögskola Kulturverkstad
Elinelundsvägen 55
216 23 MALMÖ
lisen.winborg -at- hylliepark -dot- se
Tel: 0704-84 01 21
www.hyllieparkfolkhogskola.se/suzuki-malmo

 

 

 

suzukimetoden

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol

Simrishamns Suzukiförening

Uppgifter bekräftade 22-05-2018
Katalin Tibell
Ingelstorps byväg 25
270 21 GLEMMINGEBRO
katalin -at- ingelstorp -dot- se
Tel: 0411-52 20 08
Alt. tel: 0739-87 06 50
simrishamnssuzuki.se

 

 

Våra instrument

Suzukimetoden med fiol

Åsbo-Bjäre Suzukiförening

Åsbo Bjäre ligger på Bjärehalvön, Ängelholm

Uppgifter bekräftade 05-08-2018
Johanna Norström
hannalottastina -at- gmail -dot- com
0736 218749

Nini Carr sköter undervisningen, kontaktuppgifter till henne kommer snart.

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.