Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: SuzukiNytt, uppdaterad 23-09-2018    

 

Svenska Suzukiförbundet

 

 

SuzukiNytt

 

är Svenska suzukiförbundets medlemstidning som utkommer fyra gånger/år. Den innehåller information relevant för Svenska suzukiförbundets medlemmar och andra intresserade.

Ett urval av artiklar (en artikel/tidning) publicerade sedan 2012 finns på Läsvärdheter ur SuzukiNytt (kommer senare). Några särskilt intressanta artiklar har fått ett eget uppslag och finns i undermenyn: Lärare och elev — iaktagelser ur en fiollärares vardag och Nytt liv efter varsam renovering. Praktisk information, t.ex. om annonseringen i SuzukiNytt, finns också i undermenyn.

 

Bilden: Suzukidag i Gislaveds musikskola i februari 2013.
På musikskolan i Gislaved har undervisningsmetoden använts sedan slutet på 1980-talet. Instrumenten som lärs ut är fiol, cello och piano och eleverna har möjlighet att lära sig spela från fem års ålder. Stor vikt läggs också på samspel och eleverna har förutom sina individuella lektioner regelbundna grupplektioner och gemensamma speldagar som anordnas varje läsår.

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet