Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: SuzukiNytt ▷ Praktisk information, uppdaterad 20-09-2018    

 

Svenska Suzukiförbundet

 

 

SuzukiNytt

är Svenska suzukiförbundets medlemstidning, som utkommer fyra gånger/år.
Redaktör för tidningen är Maria Ille André,
mariailleandre -at- hotmail -dot- com .

Prenumeration helår: 150 kr.
Lösnummerpris: 30 kr.

Annonsera i SuzukiNytt!

Pärmens baksida 3500 kr
Helsida 3000 kr
Halvsida 1800 kr
Kvartssida 900 kr
Sjättedelssida 600 kr
Åttondelssida 450 kr

Förening får annonsera gratis om läger eller kurs (max 1/8-sida).
För större annons gäller ovanstående annonspriser.

För privatperson som vill sälja instrument el. dyl. 100 kr.

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet