Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: SuzukiNytt ▷ Praktisk information, uppdaterad 29-01-2017 

 

Svenska Suzukiförbundet

 

 

SuzukiNytt

är Svenska suzukiförbundets medlemstidning, som utkommer fyra gånger/år. Redaktör för tidningen är Suzanne Ingvaldsson,
suzanne.ingvaldson -at- gmail -dot- com .

Prenumeration helår: 150 kr.
Lösnummerpris: 30 kr.

Annonsera i SuzukiNytt!

Pärmens baksida 3500 kr
Helsida 3000 kr
Halvsida 1800 kr
Kvartssida 900 kr
Sjättedelssida 600 kr
Åttondelssida 450 kr

Förening får annonsera gratis om läger eller kurs (max 1/8-sida).
För större annons gäller ovanstående annonspriser.

För privatperson som vill sälja instrument el. dyl. 100 kr.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukif√∂reningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.