Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  SuzukiNytt ▷ Praktisk information, uppdaterad 23-09-2018

SuzukiNytt

är Svenska suzukiförbundets medlemstidning, som utkommer fyra gånger/år. Redaktör för tidningen är Maria Ille André,
mariailleandre -at- hotmail -dot- com .

Prenumeration helår: 150 kr.
Lösnummerpris: 30 kr.

Annonsera i SuzukiNytt!

Pärmens baksida 3500 kr
Helsida 3000 kr
Halvsida 1800 kr
Kvartssida 900 kr
Sjättedelssida 600 kr
Åttondelssida 450 kr

Förening får annonsera gratis om läger eller kurs (max 1/8-sida).
För större annons gäller ovanstående annonspriser.

För privatperson som vill sälja instrument el. dyl. 100 kr.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet    
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.