Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Suzukimetoden ▷ Våra instrument ▷ Flöjt, uppdaterad 01-07-2018. 
Suzukimetoden för flöjt

 

Välkommen med dina frågor runt pedagogutbildning!

Kontatlärare:
Ingrid Ekman
070-394 34 86
ingrid.maria.ekman -at- gmail -dot- com

 

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

 

 

flöjt och suzukimetoden

Avslutningskonsert på Suzukidagen i Lund

 

Läs om flöjtundervisning enligt Suzukimetoden i Kristianstad
(Ur SuzukiNytt nr 2, 2013)

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.