Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden ▷ Våra instrument ▷ Kontrabas, uppdaterad 23-09-2018
Suzukimetoden för kontrabas

 

Double Bass
Double Bass at 16th Suzuki Method World Convention 2013
16thwc.suzukimethod.or.jp

 

Kontaktlärare:
Robert Pettersson
070-0441300
robert -at- goodmusic -dot- se

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

 

Books Available:
Suzuki Bass School volumes 1 through 5 have been published, with piano accompaniment books for each volume. Mera information på International Suzuki Association, Bass Committee

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet    
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.