Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Suzukimetoden ▷ Våra instrument ▷ Viola, uppdaterad 01-07-2018. 
Suzukimetoden för viola

European Suzuki Viola Gathering 2019

From 15 February to 17 February 2019 at Casa E. San José, El Escorial, Spain

Preliminary Announcement

We are delighted to announce that the second European Suzuki Viola Gathering, ESVG 2019 will be held in February 2019 in the beautiful Spanish town of El Escorial.

Details finns även på http://swesuzuki.org/internationellt/viola_ESVG_2019_FLYER.pdf

 

 

Välkommen med dina frågor runt pedagogutbildning!

Kontaktlärare:
Eva Nilsson
090-13 56 15
eva.nilsson.musik -at- umea -dot- se

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

"Viola-listan"

Varje stycke/sats har fått ett eget nummer.
Framställd av Eva Nilsson 2013-12-30.

 

 

 

Bill Preucill

William Preucil is the recording artist for the method books of the Suzuki Viola School.

Photo: The 16th Suzuki Method World Convention, 2013.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.