Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden ▷ Våra instrument ▷ Viola, uppdaterad 03-11-2018
Suzukimetoden för viola

European Suzuki Viola Gathering 2019

From 15 February to 17 February 2019 at Casa E. San José, El Escorial, Spain

 

 

 

 

 

Välkommen med dina frågor runt pedagogutbildning!

Kontaktlärare:
Eva Nilsson
090-13 56 15
eva.nilsson.musik -at- umea -dot- se

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

"Viola-listan"

Varje stycke/sats har fått ett eget nummer.
Framställd av Eva Nilsson 2013-12-30.

 

 

 

Carin Hallberg
Foto: Sigon Hallberg
Carin är utexaminerad från Malmö Musikhögskola som viola- och violinpedagog. År 2017 deltog Carin som lärare vid ESVG (European Suzuki Viola Gathering) i Watford utanför London, och ska även delta i ESVG i Madrid i februari 2019.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet    
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.