Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Suzukimetoden ▷ Våra instrument ▷ Violoncell, uppdaterad 23-02-2017 
Suzukimetoden för cello

 

violoncell, Suzukimetoden
Bilden är från Svenska Suzukiförbundets Stråkläger 2013, cellolärare Gabriel Szamosi.
Foto: David Lindgren

 

 

Cellon har ett stort register och kan både spela basstämmor i ensembler i djupt register och spela solo med högre toner. Cellon i dess nuvarande form hade utvecklats redan i början av 1600-talet och när den används i suzukiundervisningen anpassas instrumentets storlek efter elevens storlek. Därför finns det helcello, halvcello, 1/4-dels cello, 1/8-dels cello och 1/10-dels cello för att alla barn ska ha en storlek som passar dem. Stråken anpassas på samma sätt.

Cellon är ett socialt instrument. Man kan spela ensam, tillsammans med andra cellister och tillsammans med andra instrument i orkestrar av olika typer.

Cellon är ett klangvackert instrument med stora möjligheter till musikalsikt uttryck, social interaktion och spelglädje!

 

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

"Cello-listan"

Varje stycke/sats har fått ett eget nummer.
Framställd av Haukur F. Hannesson 2013-12-31.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.