Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 02-10-2022    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
 
Suzuki cellolärare i Sverige har fått examina den 24 mars 2022:
Jessica Colliander (Level 4), Monika Gango (Level 4), Anna Willemsen (Level 2),
Jonas Palm (Level 2), Katarina Palm (Level 2), Erik Wing (Level 2)
(Förutom lärarna är Haukur F. Hannesson, lärarutbildare och Viktor Westergren, pianist, med på bilden.)
Fotograf: Haukur F. Hannesson
Nivåutbildningen i violin (Level 1-5) avslutades med examination i december 2021.
Bilden är från kursens sista möte i Norrköping.
Lärarutbildare: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Jan Matthiesen och Leif Elving
Foto: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Nästa nivåutbildning i violin (Level 1-5) startar 4 febr 2023.
Följ länken nedan till lista på
(de som gett mig publiceringstillstånd fram till idag),
sista uppdateringen: 02-10-2022   /Webmaster

 

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

 

Meddelande från kursansvarige Päivikki Wirkkala-Malmqvist, uppdaterad 02-10-2022 :

Nationell nivåkurs i violinnivåer 1-2-3-4-5 startar 4 februari 2023.

Följ länken för intresseanmälan

Tider:
1. 4-5 februari 2023
2. 11-12 mars
3. 13-14 maj
4. Under Jönköpingskursen 26 -30 juni
5. 16-17 september
6. 7-8 oktober
Examinationer: 27-28-29 oktober 2023
Följande kursorter är aktuella: Norrköping-Västerås-Åkerby/Bälinge.
Det kan ev komma upp flera orter.

Examinations Manual

 

suzukimetoden, violin

OBS: eventuella frågor om kommande violinkurs skall riktas till KURSANSVARIGE Päivikki Wirkkala-Malmqvist
(INTE till ordförande), email

violinkurs23 -at- swesuzuki -dot- org

 

Flyer: Utbildning av Suzukilärare

 

 

↖↖

 

 

Suzuki™–verksamhet är internationell, öppen för alla medlemmar i nationella förbund

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 35 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 


 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE