Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Främja vidareutveckling av metodik, uppdaterad 20-09-2018

Främja vidareutveckling av metodik för olika instrument

 

Det kommer ständigt till nya instrument inom Suzukiundervisningen. Det verkar bara vara vår egen fantasi som sätter gränsen för vilka instrument som kan anpassas till Suzukis pedagogik. Härvid har Sverige varit — och är — banbrytande, då två av dessa nya instrument kommer från vårt land: Orgel och trumpet! Det finns med säkerhet ännu ett antal instrument som med denna metodik skulle kunna anpassas till en betydligt lägre nybörjarålder än vad som nu gäller i de flesta länder.

 

Suzukimetoden, trumpet
Trumpetlektion. Foto: Ann-Marie Sundberg

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.