Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Sprida och förvalta Shinichi Suzukis budskap, uppdaterad 20-09-2018

Sprida och förvalta Shinichi Suzukis budskap

 

Shinichi Suzuki hade ett oerhört viktigt budskap:
"Vi föds inte med förmåga — vi utvecklar den!" Under sitt 100-åriga liv satte han som sitt viktigaste mål att bevisa att detta är sant. Och med facit i handen kan man bara säga att han lyckades — med musiken som medel och människan som mål. Lika lite som vi testar små barn för att se om dom är verbala har ännu ingen elev testats med avseende på musikalitet ...

 

Suzukimetoden, cello
Svenska Suzukiförbundets stråkläger 2014.
Foto: Björn Lans

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.