Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet

 

  Startsidan, uppdaterad 12-09-2021 

 

 

Suzukimetoden™ innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 


 

Suzukimetoden

 

Nationell vidareutbildning av musiklärare

Anmälan är nu öppen >>

 

På Kulturskolan i Lund:
  5:e -   6:e februari 2022
19:e - 20:e mars
14:e - 15:e maj
11:e - 12:e juni
27:e - 28:e augusti
15:e - 16:e oktober

Examen:
12:e november (reserv: 13:e november).

Pris för kursen: 17500 kr

 

 


 

 


 

Suzukimetoden

Sök bidrag

Året 2021 kan lokalföreningar som är medlemmar i SSZ ansöka om bidrag till lokala aktiviteter (speldagar/helg- kurser etcetera). Aktiviteterna ska anordnas med hänsyn tagen till gällande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Bidraget kan beviljas först efter genomförd aktivitet. Sprid gärna er spelglädje till andra Suzukivänner genom att skicka foton och korta reportage/notiser till SuzukiNytt.

Bidrag kan utbetalas med 150 kr per medlemsfamilj och med max 5000 kr per lokalförening. Ansökan till bidraget skickas löpande under 2021 till

sekreterare Pär Lundagårds,
sekreterare -at- swesuzuki -dot- org

För att få bidraget ska en kort redogörelse med enkel budget samt föreningens kontonummer skickas till SSZ (sekreteraren).

En förutsättning för att bidrag beviljas är att lokalföreningen har rapporterat medlemsantal för 2021 och betalat medlemsavgifter för 2020.

Se aktuella lokala kurser

 

 


 

Suzukimetoden

 

har funnits i Sverige i 50 år nu, 2021

 

Svenska Suzukiförbundet

 

Göteborgs Suzukiförening vill fira detta tillsammans med er alla i ett 50-årsjubileum. Suzukipedagogiken introducerades i Sverige början av 1971, det kan ni läsa om i Suzuki i Sverige 50 år — några reflektioner.

Löpande info och uppdateringarpå swesuzuki.org kommer att markeras med jubileumsloga.

 

 

Spela tillsammans med en professionell orkester eller amatörorkester

 

Svenska Suzukiförbundet

På initiativ av Linn Elvkull, Rektor i Betelkyrkans Musikskola i Örebro föreslås att Suzukigrupper med spelande barn deltar i en konsert med ca 10 minuters musik tillsammans med en professionell orkester eller amatörorkester i respektive ort under året 2021. Pianisterna spelar innan konserten, i foajén där även representanter från respektive förening kan dela ut information och svara på frågor.

Gör så här: Du som är representant för din förening, ta kontakt med din närmaste professionella orkester eller amatörorkester, hänvisa till detta utskick och be att få delta i en konsert med tre eller fyra Suzukistycken, ca 10 minuter sammanlagt.

Läs mera

 

 

 


 

Datum för kurstillfälle 6: LÖRDAG-SÖNDAG 30-31 OKTOBER

Datum för examinationer: EXAMensDAGAR blir istället från och med 3.12 till och med 5.12 ( 6.12 =reservtid + ev nivå-5 ).

 


 

För detaljer på all aktuell lärarutbildning se /lararutbildning/lararkurs_aktuella_mobile.php

 


 

Medlemsärenden (redan medlem): kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

Bli medlem: kontakta medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

 


 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. " Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 36 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.