Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Kurser & Läger ▷ Förbundets kurser & läger, stråk, uppdaterad 21-02-2021
SSZ:s sommarkurser,
Stråkkurs i Jönköping och Kombokurs (piano/flöjt) i Lunnevad,
är inställda sommaren 2021 på grund av pandemin.
Kurserna flyttas till 2022, välkomna åter!

 

 

Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
Bilden är från SSZ stråkläger 2019 — Stora orkestern. Foto: Ragnar Freudenthal

 

Uppdaterad 21-02-2021

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.