Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning, uppdaterad 06-05-2021    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
Nyutexaminerade i oktober 2019 – violin nivå 1,2,3   Foto: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Nivå 2: (klicka för större bild)  
Längst bak: Läraren Leif Elving.
Bakre raden, från vänster: Karin Nygren, Maria Tuhti, Kristin Tuomisto, Henrik MacGregor, Hannah Shettler, Rose-Marie Nord.
Främre raden, från vänster: Rikard Nord, Chiara Lega, Ulrika Årman, Kalina Jankova, Sarah Holmlund.
Nivå 1: (klicka för större bild)  
Längst fram i mitten: Läraren Päivikki Wirkkala-Malmqvist.
Främre raden, från vänster: Malin Widefjäll, Elina Nygren, Hanne Björlin, Märta Motfjell, Hanna Blomberg, Olof Kennemark, Åsa Harald.
Bakre raden, vänster: Karin Sandell, Sara Elofsson, Emil Kunze.
Nivå 3: (klicka för större bild)  
Från vänster: Martina Lertséus, Daniel Lindblom, Jens Elfving, Emanuel Kling, Gabriella Blomstervall-Lidö och läraren Jan Matthiesen.

 

 

 

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association.

"Lärarutbildning" syftar på Suzukilärarutbildning "där LÄRARE är målgruppen".

För att gå ESA-lärarutbildning krävs det att man är medlem i förbundet.

Kurser I SVERIGE där anmälan är öppen just nu: Aktuella lärarutbildningar.

Independent Levels 1-5 Violin Teacher Training Course DENMARK se ESA.

I Sverige ges pedagogkurser i två former: "National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course". ***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA.

Utbildningen omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

SSZ har inrättat två stipendier — för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

Varumärke Suzuki™ får endast användas av pedagoger anslutna till ESA genom det nationella förbundet.
Examinationen av pedagoger garanterar kvaliteten och innehållet för de familjer som får undervisning. Suzukipedagogiken är internationell, och därför gäller din Suzukiexamen i alla länder. Läs mer om varumärket Suzuki™ och gällande upphovsrättsregler.

Aktuella lärarutbildare (TT) i Sverige

 

 

 

Suzukimetoden

 

 

 

 

Lärarutbildning i Sverige  

Kurser som syftar på lärare som målgrupp
(vidareutbildning av lärare) presenteras under Lärarutbildning (här). Se även Aktuella lärarutbildningar, Kommande lärarutbildningar och Pågående lärarutbildningar.

Kurser och läger som syftar på elever som målgrupp presenteras under Kurser och läger.

Enstaka utbildningsdagar presenteras uteslutande Suzukiverksamhet, alternativt verksamhet av intresse för Suzukilärare som är organiserad av SSZ.

Suzukilärarutbildning i utlandet
finns under "Internationella händelser" — där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen".
Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.

Kurser som inte är Suzukilärarutbildning men av intresse för Suzukilärare presenteras under Extern lärarutbildning av intresse för SSZ.

 

 

Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
Nyutexaminerade i augusti 2019 – piano nivå 1,2,3
(Klicka för större bild med namn) större bild med namn)

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Violinkurs21