Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Lärarutbildning ▷ Pågående lärarutbildningar, uppdaterad 07-09-2021

Pågående nationella lärarutbildningar i Sverige (anmälan är redan stängd)

All lärarutbildning som man redan kan anmäla sig till finns listat under "Aktuella lärarutbildningar"

Kommande lärarutbildningar i Sverige (anmälan har inte öppnats än)

 

suzukimetoden ***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association. I Sverige ges pedagogkurser i två former:
"National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", på svenska "Nationell" och "Fristående".

Hur utbildningen går till är beskrivet i ESA Teacher Training & Examinations Manual. Lärarutbildare, TT (Teacher Trainers) är skyldiga att följa ESAs direktiv beskrivna i manualen.

suzukimetoden Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige. Just nu pågår nationell utbildning på piano och nationell utbildning på violin.

Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser, där det just nu finns en annons om lärarutbilding Level 1 & Level 2, Suzuki Early Childhood Education (SECE) Teacher Training Course.

 

 

Svenska Suzukiförbundet Nationell kurs

Suzukimetoden

Suzukilärarutbildning på piano 2020-21: anmälan är nu stängd.

Organisatoriska frågor besvaras av Viktor Westergren,
email: viktor.westergren.suzuki -at- gmail -dot- com

 

 

Svenska Suzukiförbundet Nationell kurs

Suzukimetoden

Suzukilärarutbildning på violin 2021: anmälan är nu stängd.

Pedagogiska och organisatoriska frågor besvaras av
Teacher Trainer Päivikki Wirkkala-Malmqvist, email: violinkurs -at- swesuzuki -dot- org .

 

 

Fristående kurs

Suzukilärarutbildning, brass

suzukimetoden, brass

 

Lyssna på    French folk song,    Suzuki™ Allegro,    Perpetual motion

 

Detaljerad information >>. Anmälan är nu stängd.

 

 

Fristående kurs

Suzuki cellolärarkurs Nivå 2, 3 och 4

 

ESA TT manual

 

Detaljerad information >>. Anmälan är nu stängd.

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.