Stockholm Nacka Suzukiförening

Välkommen till Suzukivärlden!

Svenska Suzukiförbundet

Stockholm Nacka Suzukiförening

Kontakta: Uppgifter bekräftade 01-06-2020
Ann-Marie Sundberg
amsundberg48 -at- gmail -dot- com

Våra instrument:

Suzukimetoden och gitarr Suzukimetoden med fiol Suzukimetoden och trumpet
Svenska Suzukiförbundet spela trumpet
   Foto: Ann-Marie Sundberg
 
För att undvika spam har jag tagit bort länkar i emailadresser och dessutom bytt   "@"   mot   " -at- "   och   "."   mot   " -dot- "   ( . före domännamn )
17-09-2013   /Webmaster