Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Suzukimetoden™ ▷ Suzukirepertoar, uppdaterad 07-12-2019    

Suzukirepertoar

 

ISA: undervisningsmaterial för godkända instrument

 

"Violin-listan"

Varje stycke/sats har fått ett eget nummer.
Framställd av Sven Sjögren 2013-12-22.

 

"Viola-listan"

Varje stycke/sats har fått ett eget nummer.
Framställd av Eva Nilsson 2013-12-30.

 

"Cello-listan"

Varje stycke/sats har fått ett eget nummer.
Framställd av Haukur F. Hannesson 2013-12-31.

 

"Piano-listan"

Framställd av Maja Radic 2013-12-23.

 

"Flöjt-listan"

 

Trumpet: den första boken kommer i tryck i början av 2020

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Violinkurs21