Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Aktuellt, uppdaterad 31-03-2020    

 

31-3-2020

Jag har nu fått uppdatering från SSZ styrelse. Allt jag får kommer att publiceras här omedelbart.
Allt som är nytt och återspeglar den nya situationen kommer att markeras med Rosa bakgrund på meddelandet, som detta.
/Webmaster

 

Aktuellt i Sverige
För aktuella internationella nyheter gå till   >> Internationellt   * >> Aktuella internationella händelser *

Aktuella lärarutbildningar i Sverige (anmälan är öppen nu)

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige. ( Lärarutbildning i utlandet finns under Aktuella internationella händelser. )

***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association. I Sverige ges pedagogkurser i två former:
"National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", på svenska "Nationell" och "Fristående",
se ESA Teacher Training & Examinations Manual, Appendix B1, sida 17.

 

suzukimetoden, ESA

 

 

För lärare

 

Lärarkurserna kommer att ordnas men starten av dem kommer ev att senareläggas.

Suzukilärarutbildning på violin 2020-21

suzukimetoden, violin

>> Intresseanmälan

 

Nationell kurs

Arrangör: Svenska Suzukiförbundet — se förklaring:

SSZ planerar att starta en ny violinnivåkurs (alla nivåer) hösten 2020. Kursen 2020 upplägg liknar detta, men vi erbjuder alla 5 nivåer istället för att erbjuda bara 1-2-3-4.

 

Följ information på
swesuzuki.org/lararutbildning/lararkurs_aktuella.php

 

 

Fristående kurs

Suzuki brasslärarkurs Nivå 1 och 3 i Nacka under läsåret 2020-2021

suzukimetoden, brass

 

Detaljerad information om kursen >>

 

Arrangör: fristående — se förklaring:

Suzuki Teacher Trainers: Ann-Marie Sundberg, (brass), ESA Suzuki Suzuki Teacher Trainer and Haukur F. Hannesson, (philosophy and pedagogy), ESA Suzuki Teacher Trainer on the cello.

Examination: Saturday, April 24 or Sunday, April 25, 2021 in Stockholm (Nacka).

>> Anmälan

For more information please contact
Ann-Marie Sundberg
E-mail: amsundberg48 -at- gmail -dot- com
Mobile Phone +46-70 55 77 912

Följ information på
swesuzuki.org/lararutbildning/lararkurs_aktuella.php

 

Alla lärare

skall betala sin medlemsavgift direkt till SSZ, förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Om de har en lokalförening som betalar skall de spara kvittot och ge själv den till sin lokalförening och få då tillbaka sitt utlägg.

 

 

För föräldrar, elever och lärare

 

Uppdaterad 31-03-2020

Nytt datum är 13/9 2020

suzukimetoden

Suzukispeldag i Nacka

EN SUZUKISPELDAG FÖR FIOL, TRUMPET OCH GITARR Läs mera

Flyer  och  Schema

>> ANMÄLAN

 

Varför ska man bilda en lokalförening i Svenska Suzukiförbundet

För att ha rätten att använda Varumärke Suzuki™ krävs att verksamheten bedrivs i en ideell förening i Svenska Suzukiförbundet samt att lokalföreningen följer Svenska Suzukiförbundets stadgar.

Se detaljerad checklista som kan vara till hjälp vid bildandet av en lokalförening.

 

GDPR

Integritetspolicy SSZ

 

SSZ har inrättat två stipendier

– för deltagare i förbundets elevkurser och
– för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE