Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Aktuellt, uppdaterad 25-01-2019    

Aktuellt

För föräldrar, elever och lärare

 

European Suzuki Viola Gathering 2019

Suzukimetoden viola
February 15-17 2019 at Casa E. San José, El Escorial, Spain
Details

 

 

Nyheter

 

Sista uppdateringen av "Nyheter": 07-01-2019 11:13 UTC
( För svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC )

 

 

Årsmötet 2019 i Lund

Plats: Lunds kulturskola
Arrangerande
lokalförening:
Lundabygdens Suzukiförening
Kontaktlärare: Cecilia Weissenrieder
Tid: 23.3 kl 16.00 SSZ-styrelsemöte
i personalrummet, Kulturskola i Lund,
St Laurentiigatan 1
  24.3 kl 12.00 KONSERT i aulan
på Kulturskolan i Lund
  kl 13.00 Lunch i personalrummet
  kl 14.00 SSZ Årsmöte i personalrummet
Motioner: Motioner till årsmötet skall skickas till sekreteraren Christina Wainikka
christina -at- wainikka -dot- se
senast den 10 februari 2019
(I stadgarna står det att motionerna ska vara inne 6 veckor före årsmötet.)

 

 

 

 

För lärare

 

Alla lärare skall betala sin medlemsavgift direkt till SSZ, förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Om de har en lokalförening som betalar skall de spara kvittot och ge själv den till sin lokalförening och få då tillbaka sitt utlägg.

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden SECE    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Svenska Suzukiförbundet